Filtr

TRUTNOVSKÉ ŘEŠENÍ

RUCH KOLEM SBĚRNÉHO DVORA Ve třiatřicetitisícovém Trutnově a dvou desítkách míst (mimo jiné Žacléř, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Radvanice, Jívka, Malá Úpa, Hajnice) zajišťuje komplexní služby, týkající se svozu, uskladňování nebo likvidace odpadů Transport Trutnov, s. r. o. Firma...

Kategorie: Téma měsíce

OKUJE A KONVERTOROVÉ KALY

ZDROJ PRO CEMENTÁRNY Okuje a okujové kaly jsou jedním z mnoha typů kovonosných odpadů, vznikajících v hutnickém průmyslu. Jejich zpětnému využití při výrobě železa a oceli je na závadu vysoký obsah ropných látek. Je proto hledána možnost jejich uplatnění v jiných oblastech. Jednou z možností je...

Kategorie: Téma měsíce

ZALESNĚNÍ SKLÁDKY

Karvinská radnice chce během několika nejbližších let zalesnit bývalou městskou skládku odpadů v části Sovinec, kam se odpady odkládaly od roku 1965. V první fázi musí radnice rekultivovat pahorek, jenž dosud patří mezi dominanty území kolem zdejších černouhelných dolů. Asi 61 000 metrů krychlových...

Kategorie: Téma měsíce

PRAMENY NEJSOU OHROŽENY

Město Jáchymov ukončilo rekultivaci skládky odpadů Popov, která v minulých letech poškozovala životní prostředí v Chráněné krajinné oblasti přírodní akumulace vod Krušné hory. Především ohrožovala prameny radonové vody, které jsou využívány pro hlavní léčebné procedury v jáchymovských lázních....

Kategorie: Téma měsíce

NOVÁ MOŽNOST

Moderní skládka pro ukládání průmyslových a nespalitelných odpadů byla otevřena u obce Chotyně v okrese Liberec. Její kapacita je 360 tisíc metrů krychlových a budou na ní ukládány upravené průmyslové odpady, struska a podobně. Životnost skládky je stanovena na patnáct let.

Kategorie: Téma měsíce

VZÁJEMNÁ DOHODA

Akční plán, konkretizující rok starou dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPD) a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (ČPR) podepsali ministr životního prostředí Miloš Kužvart a prezident SPD Petr Karas. Akční plán má pro...

Kategorie: Téma měsíce

RECYKLACE KAMENIVA

KOLEJOVÉ LOŽE A JEHO SANACE Problematika recyklace kameniva kolejového lože patří v oblasti stavebnictví, vedle recyklace živičných směsí dopravních cest, mezi výrazně nejúspěšnější a snese srovnání s úrovní recyklace odpadů v zemích EU. Cílem technologie je kombinovaným způsobem fyzikálního a...

Kategorie: Téma měsíce

CO S INJEKČNÍMI STŘÍKAČKAMI

ZDRAVOTNICKÝ ODPAD Odpovídající zneškodňování injekčních stříkaček a jehel je hlavním zájmem zdravotnických pracovníků v nemocnicích, ordinacích a na klinikách, neboť tento materiál je zdravotně mimořádně nebezpečný. Až dosud se použité jehly a injekční stříkačky shromažďovaly v centrálně...

Kategorie: Téma měsíce

ROZVOJ RECYKLAČNÍCH SYSTÉMŮ

NEVRATNÉ PET LÁHVE Vynálezce PET láhve, americký chemik Nathaniel Wyeth by se asi divil, jaký převrat v obalech na tekutiny způsobil svým objevem z roku 1973 a kolik půtek a problémů mezi zastánci a odpůrci tato praktická a vysoce ekologická věc způsobí. Přitom PET láhev byla již v roce 1977...

Kategorie: Téma měsíce

NEJMODERNĚJŠÍ SEPARACE

PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ PROCES Sortec 3.0 je unikátní integrovaný třídicí proces pro směsný obalový odpad a je také prvním zařízením tohoto druhu realizovaným v průmyslovém měřítku. Byl vybudován v závodě v Eschweileru nedaleko Cách. Původně zpracovával produkci odpadů ze Světové výstavy Expo 2000 v...

Kategorie: Téma měsíce