Filtr

Cena ministra

Cena ministra životního prostředí je udělována od roku 1994. Jejími nositeli nejsou pouze osobnosti, které svým celoživotním dílem či výrazným počinem přispěly ke zlepšení životního prostředí, ale získaly je například i nevládní ekologické organizace, časopisy, škola a průmyslový podnik. V roce...

Kategorie: Téma měsíce

Pouze v roli statistů?

Výzva k založení asociace Od platnosti zákona o odpadech uplynuly již dva roky. Navzdory tomu se jeho záměry v praxi nenaplnily. Důvody spočívají ve vágních a naprosto nedostatečných dikcích této právní normy. Základním problémem je výběr finančních prostředků od občanů na úhradu nákladů spojených...

Kategorie: Téma měsíce

CO S KADÁVERY ZVÍŘAT

KONFISKÁTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU S uhynulými zvířaty, tedy s kadávery, stejně jako s konfiskáty z jatek (hlavy, kosti, krev, vnitřnosti) se nakládá odpovídajícím způsobem podle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. Sběr, svoz, neškodné odstraňování a další zpracování konfiskátů živočišného původu...

Kategorie: Téma měsíce

VŠE JE UŽITEČNÉ

Alasa Bassi je v Togu jedním z nesčetných řemeslníků, kteří zpracovávají odpad na užitečné předměty. Jeho "podnik" na okraji hlavního města Lomé je chatrč krytá palmovými listy, otevřené ohniště se dvěma kompresory ze starých chladniček, které zrychlují tavení kovu, pytel uhlí, něco dříví a hromada...

Kategorie: Téma měsíce

ŘEŠENÍM JSOU MODERNÍ TECHNOLOGIE

ZPRACOVÁNÍ OJETÝCH PNEUMATIK S rostoucím počtem vozidel ve společnosti výrazně narůstá též množství opotřebovaných pneumatik. Některé odhady hovoří o tom, že roční produkce "ojetin" v ČR dnes tvoří 10 miliónů kusů. Přestože v celkovém toků odpadů tvoří pneumatiky jen nevelký podíl, jsou vzhledem ke...

Kategorie: Téma měsíce

Ve znamení globalizace

Kompletní nabídka produktů a technologií pro recyklaci a odpadové hospodářství čeká návštěvníky mezinárodního odborného veletrhu ENTSORGA 2000 v Kolíně nad Rýnem. Na výstavní ploše 165 000 m2 se ve dnech 26. - 29. června představí okolo 1400 vystavujících z více jak 30 zemí. Stejně jako je...

Kategorie: Téma měsíce

HYDRAULICKÁ POJIVA PROTI VYLUHOVÁNÍ

SOLIDIFIKACE GALVANICKÝCH KALŮ Využití hydraulických pojiv pro solidifikaci galvanických kalů je metoda, která se u nás začíná využívat v širším měřítku teprve v posledních letech. Jako stabilizační pojivo byl u reálných vzorků použit cement v kombinaci s elektrárenským popílkem. Bylo zjištěno, že...

Kategorie: Téma měsíce

ŠVÝCARSKÁ KONCEPCE

Odborná pracovní skupina, vytvořená pro zkoumání dlouhodobého hospodaření s radioaktivními odpady ve Švýcarsku, navrhla koncepci konečného ukládání, která kombinuje hluboké geologické uložení s principem znovuvyužití odpadů. Skupina zdůraznila, že prioritou dlouhodobé strategie hospodaření s...

Kategorie: Téma měsíce

ZNOVUVYUŽITÍ KOBERCŮ

Společnost Du Pont Automotive buduje v Kanadě nové zařízení, které bude recyklovat staré koberce. Toto pilotní zařízení bude pro recyklaci využívat proces amonolyzy, který lze je vhodný pro dva nejběžnější typy materiálů používaných při výrobě koberců, kterými jsou nylon 6 a nylon 6,6. Zařízení...

Kategorie: Téma měsíce

OCEL Z AUTOMOBILŮ

Nejnovější studie Institutu pro recyklaci oceli (USA) potvrdila, že automobily zůstávají ve Spojených státech na prvních místech seznamu recyklovaných produktů. Za první tři čtvrtletí roku 1999 byl podle studie jejich recyklační poměr ocelových součástí automobilových vraků téměř 98 %, to znamená...

Kategorie: Téma měsíce