Filtr

DÁREK NAŠIM ČTENÁŘŮM

KATALOG SOS ODPADY Osmý ročník katalogu odpadů a jejich zneškodňovatelů "SOS odpady 2000" vyjde v květnu letošního roku. Naši předplatitelé a čtenáři jej bezplatně získají jako dárek současně s č. 5 časopisu ODPADY. Tato již osvědčená pomůcka nabídne podrobné a aktuální informace o tom, kde a jaký...

Kategorie: Téma měsíce

STATISTICKÁ ROČENKA

Ministerstvo životního prostředí, Český statistický úřad a Český ekologický ústav vydávají Statistickou ročenku životního prostředí České republiky pro rok 1999. Publikace obsahuje komplexní ověřené informace, týkající se většiny důležitých ukazatelů stavu a vývoje jednotlivých složek životního...

Kategorie: Téma měsíce

LETOS POPRVÉ

ODPADOVÉ DNY 2000 Letos poprvé proběhne cyklus odborných konferencí, workshopů a diskuzí pod společným názvem ODPADOVÉ DNY 2000. Tím plníme slib naším čtenářům, že budeme iniciovat výměnu informací a zkušeností mezi veřejným a podnikatelským sektorem v oblasti odpadového hospodářství. Jsem rádi, že...

Kategorie: Téma měsíce

EVROPSKÉ TRENDY

SKLÁDKOVÁNÍ STÁLE PŘEVAŽUJE Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala na podzim 1999 zprávu "Životní prostředí v Evropské unii na přelomu století", která obsahuje informace o současné kvalitě životního prostředí a trendy dalšího vývoje. Nás zajímají informace týkající se tuhého odpadu....

Kategorie: Téma měsíce

POUŽITIE PROGRAMU RASS

HODNOTENIE Z H1/4ADISKA ZDRAVOTNÝCH RIZÍK Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Agentúra pre ochranu životného prostredia USA (US EPA) spolupracovali v oblasti kvantifikácie pravdepodobného výskytu zdravotných rizík zo skládok odpadov. Možnosti na realizáciu týchto prác poskytol projekt...

Kategorie: Téma měsíce

CÍLEM JE ÚSPORA VÝDAJŮ

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Systém environmentálního managementu (EMS) zavádí organizace podle normy ISO 14 001. Organizace se sídlem na území Evropské unie mohou postupovat i podle Nařízení EU 1836/93 (Program environmentálního managementu a auditů, EMAS). Na konci roku 1999 bylo v SRN...

Kategorie: Téma měsíce

ODPOVĚDNOST ZA ZNEČIŠTĚNÍ

Evropská komise navrhla hlavní rysy rámcové směrnice, podle níž by znečišťovatelé nesli odpovědnost nejen za přímé škody způsobené fyzickým a právnickým osobám, ale také za poškození přírody a narušení její rozmanitosti. Předpokládá se, že zpřísnění postihu přiměje znečišťovatele k větší opatrnosti...

Kategorie: Téma měsíce

ZÁKON O EIA

Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí projedná zanedlouho Poslanecká sněmovna. Autorka zákona, náměstkyně ministra životního prostředí Eva Tylová míní, že zákon umožní předem kvalifikovaně posoudit, zda zamýšlený projekt poškodí životní prostředí, nebo zda k němu bude šetrný. Všechny...

Kategorie: Téma měsíce

PRAHA JIŽ MÁ VYHLÁŠKU

Pražští radní již v polovině února předběžně schválili vyhlášku o odpadech, která by byla platná se schválením novely zákona o odpadech. Návrh městské vyhlášky nepředpokládá, že by se ceny pro obyvatele zatím zvyšovaly. Náměstek primátora Petr Švec předpokládá, že v den, kdy novela zákona nabude...

Kategorie: Téma měsíce

Kompostárna zhodnotí bioodpad

Premiérový projekt Kompostárna má výhledově zahájit provoz v Praze 10 - Malešicích, a to na městském pozemku v Dřevčické ulici. Pro časopis Odpady jsme hovořili o problému s Mgr. Jitkou Kluzovou, vedoucí oddělení odpadového hospodářství Magistrátu hl. města Prahy. Ačkoliv má bioodpad v městském...

Kategorie: Téma měsíce