Filtr

Návrh zamítnut

Návrh zamítnut Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení části novely č. 37/2000 zákona o odpadech, která upravuje nakládání s komunálním odpadem na území obcí a poplatky za komunální odpad. Skupina sedmnácti senátorů namítala, že novela snižuje odpovědnost obcí a umožňuje jim vybírat...

Kategorie: Téma měsíce

Vzniká méně odpadů

Vzniká méně odpadů PODTITULEK: Německé zkušenosti Odpadové hospodářství se stalo významným sektorem německého hospodářství. Ročně dosahuje obratu kolem 80 mil. DM, což představuje asi 2,4 % hrubého domácího produktu. V posledních pěti letech se situace v německém odpadovém hospodářství podstatně...

Kategorie: Téma měsíce

Intenzifikace sběru, dopravy a třídění

Intenzifikace sběru, dopravy a třídění PODTITULEK: Výzkumný projekt Tříděný sběr komunálních odpadů v obcích a městech České republiky, který je prováděn ve smyslu zákona č. 125/97 Sb., má řadu nedostatků. Je ekonomicky náročný, neefektivní z hlediska výtěžnosti druhotných surovin a nekvalitní pro...

Kategorie: Téma měsíce

Výzkumná laboratoř

Výzkumná laboratoř Vláda letos definitivně rozhodne, zda se bývalá uranová šachta číslo šestnáct v obci Háje u Příbrami přemění na laboratoř pro výzkum konečného úložiště radioaktivních odpadů - hlavně vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Stane se tak při projednávání Koncepce nakládání s...

Kategorie: Téma měsíce

Ekologická linka

Ekologická linka Táborská společnost Brisk se zařadila mezi společnosti, které zavedly ekologické normy řízení, jež jí umožňují udržet se na zahraničních trzích. V loňském roce investovala společnost kolem 49 milionů Kč. Valná část z těchto investic byla určena na pořízení nové galvanické linky,...

Kategorie: Téma měsíce

Co s pneumatikami

Co s pneumatikami PODTITULEK: Cenná surovina Použité výrobky z pryže, které už dosloužily a nedají se dále využívat, tvoří stejně rozmanitou skupinu jako odpady z plastů, ale i třeba kovové odpady, sběrový papír nebo textil. Na výrobu pneumatik se spotřebuje 60-70 % celkové spotřeby kaučuku, zbytek...

Kategorie: Téma měsíce

Návrh obalového zákona

Návrh obalového zákona PODTITULEK: Nejnovější verze Počátkem ledna byla dokončena další verze obalového zákona, která je v plném znění přístupná na internetu. Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech stanovil v § 18 a 19 základní povinnosti pro uvádění výrobků a obalů do oběhu z hlediska možnosti využití...

Kategorie: Téma měsíce

Se zákonem přijdou změny

Se zákonem přijdou změny PODTITULEK: Komunální odpad v Brně Město Brno se řadu let potýkalo s problematikou sběru komunálního odpadu. Po neekonomickém způsobu konkurenčního boje svozových firem byl od 1. ledna 1999 zaveden nový systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování. Převážná část odpadů...

Kategorie: Téma měsíce

Technické služby

Technické služby Pořádek a čistota nepatří k těm nejlepším vizitkám našich měst a obcí. I přesto, že se v posledních letech mnohé zlepšilo v péči o úklid veřejných prostranství, chodníků a komunikací, v údržbě zeleně, nakládání s odpady a v ostatních službách. Perfektního vzhledu rakouských nebo...

Kategorie: Téma měsíce

Pro spokojenost občanů

Pro spokojenost občanů Zajišťování služeb v oblasti likvidace odpadů a údržby veřejné zeleně vyřešilo město Hodonín zřízením společnosti TESPRA Hodonín, s. r. o. Tato společnost se transformovala k 1. 1. 1998 z bývalé rozpočtové organizace Technické služby a je stoprocentně vlastněna městem. Pro...

Kategorie: Téma měsíce