Filtr

Do diáře

3.-7. 4. Výstavní a kongresové centrum Incheba Bratislava Racioenergia 2001 10. mezinárodní veletrh energetické efektivnosti a racionalizace využití energie Climatherm 4. mezinárodní specializovaná výstava klimatizace a vzduchotechniky 5.-8. 4. Výstaviště v Litoměřicích Tržnice Zahrady Čech Jarní...

Kategorie: Téma měsíce

Ptáme se…

Ing. Andrey Müllerové ze společnosti Envirocont Ústí nad Labem: Jaký bude mít pro firmy význam zavedení funkce odpadového hospodáře, které se chystá v zákoně o odpadech? Ve své praxi konzultantské firmy v odpadovém hospodářství se často setkáváme s tím, že firmy ani neznají dobře své povinnosti v...

Kategorie: Téma měsíce

Udělali jsme velký pokrok

Udělali jsme velký pokrok PODTITULEK: Rozhovor s Ing. Evou Tylovou Vývoj v našem odpadovém hospodářství je v poslední době velmi dynamický. Připravované nové zákony i jednání s Evropskou unií postupně přizpůsobují legislativu i praxi evropským standardům. O některých zajímavých aspektech tohoto...

Kategorie: Téma měsíce

Provoz linky ukončen

Provoz linky ukončen Provoz speciální linky na recyklaci škodlivých freonů Ledonu 12R a Ledonu 22R ukončil v závěru loňského roku Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie). Důvodem byla minimální poptávka po regeneraci freonů, neboť Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nedokázalo v rámci...

Kategorie: Téma měsíce

Místo skládky kopec

Místo skládky kopec Skládku nebezpečného odpadu v Chabařovicích na Ústecku nahradí do roku 2007 zelený kopec převyšující své okolí zhruba o 50 metrů. Přeměna skládky v novou krajinnou dominantu bude stát 780 miliónů korun. Sanaci financuje Fond národního majetku a provádí Metrostav, který vyhrál...

Kategorie: Téma měsíce

Účast v agentuře

Účast v agentuře Evropská komise oznámila, že třináct čekatelů na členství v EU bude moci vstoupit do Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). EEA se tak stane první z jedenácti agentur společenství, která se otevře kandidátům (mezi nimi České republice) ještě před jejich přijetím do Unie....

Kategorie: Téma měsíce

Diskuze o potřebách změn

Diskuze o potřebách změn PODTITULEK: Integrované plánování hospodaření Se vstupem do Evropské unie čeká Českou republiku vyřešení nových požadavků na nakládání s odpady s ohledem na minimální dopad pro životní prostředí. V rámci projektu Phare zajistila skupina odborníků z firmy AEA Technology...

Kategorie: Téma měsíce

Koncepce Ostravského kraje

Koncepce Ostravského kraje PODTITULEK: První ucelená práce Potřeba zpracovat koncepční práci, jak nakládat s komunálními odpady a s odpady jim podobnými, vznikla v Ostravském kraji již v roce 1998. V té době se vyskytla řada záměrů vybudovat zařízení na zpracování, využívání a zneškodnění odpadů....

Kategorie: Téma měsíce

Nová legislativa krajů

Nová legislativa krajů PODTITULEK: Změna zákona o odpadech Dne 1. 1. 2001 vstoupil v platnost zákon č. 132/2000, Sb., ze dne 13. 4. 2000 o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze. Tímto...

Kategorie: Téma měsíce

Zákon o EIA

Zákon o EIA Senát velkou většinou vrátil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Horní komora do předlohy zapracovala na dvě desítky úprav, mimo jiné ustanovení rozšiřující účast veřejnosti na schvalování projektů, které by mohly závažně ovlivnit životní...

Kategorie: Téma měsíce