Filtr

RADIOAKTIVNÍ MATERIÁLY

Průmysl odpadového hospodářství v USA v posledních letech podnikl několik významných kroků v minimalizaci pravděpodobnosti, že radioaktivní materiály se dostanou do proudu odpadů. Americké ministerstvo energetiky, EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) a Jaderná regulační komise vytvořily...

Kategorie: Téma měsíce

ROPNÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Léta války a nekontrolované krádeže ropy z mohutného ropovodu přeměnily některé oblasti jihoruského Čečenska v dějiště ekologické katastrofy. Z drobných rafinérií v oblasti čečenské metropole Grozného uniklo více než dva milióny tun surové ropy, které hrozí kontaminovat Kaspické moře. Velká ropná...

Kategorie: Téma měsíce

KANADSKÁ RECYKLACE

Program recyklace v kanadské provincii Alberta dává lidem hmotný zájem o sběr lahví, kartónových obalů nápojů a také pneumatik. Je organizován jako síť soukromně vlastněných sběren, kam je možno uvedené komodity vracet. Prodejny nejsou nuceny se zabývat vracením lahví, ale musí vybrat zálohy, které...

Kategorie: Téma měsíce

OHROŽEN NEJEN OZÓN

LIKVIDACE LEDNIČEK Staré vysloužilé ledničky obsahují nebezpečné látky - především chladící média s freony (FCKW) a dále pak oleje, kondenzátory, případně jiné látky, poškozující ovzduší, povrchové a podzemní vody. Freony ovlivňují zdraví člověka sekundárně. Nad povrchem Země leží vnější ozónová...

Kategorie: Téma měsíce

ZKUŠENOSTI Z BERLÍNA A HAMBURKU

Separace sběru Nakládání s odpadem je průvodním rysem civilizovaného světa. Dvojnásobnou měrou však rostou nároky na odpovědné zacházení s nimi ve velkoměstech. Tady bývá "produkce odpadů" enormní, což platí jak kvantitativně, tak i sortimentně. Pár postřehů ukazuje, jak související problematiku...

Kategorie: Nakládání s odpady

ENVITEC

Své inovace představí vystavovatelé z celého světa na desátém ročníku veletrhu ENVITEC, který se bude konat 15.-18. května 2001 v Düsseldorfu. ENVITEC 2001 přitom startuje do nového tisíciletí se změnou koncepce. Našel si novou pozici jako "veletrh pro zásobování a likvidaci". Podobně jako na...

Kategorie: Nakládání s odpady

POLLUTEC 2000

Šestnáctý ročník veletrhu Pollutec se bude konat 17.-20. října 2000 v Lyonu ve Francii. Veletrh je zaměřen na vybavení, technologii a služby pro ochranu životního prostředí a je určen zástupcům průmyslu a místní samosprávy. Pořadatelé očekávají přes 2000 vystavovatelů z celého světa a kolem 60...

Kategorie: Nakládání s odpady

Neobvyklá spolupráce

SKLÁDKA V AKTIVNÍM LOMU Skládka společnosti INGEO v Košťálově je pozoruhodná tím, že se odpad ukládá v aktivním melafyrovém lomu. Provozovat skládku v těsném sousedství aktivního lomu sice není jednoduché, soužití skládky a lomu v jedné lokalitě však paradoxně přináší oběma stranám více výhod než...

Kategorie: Nakládání s odpady

PŘEHLED LEGISTATIVY

PLATNÉ PŘEDPISY K 1. 1. 2000 Obecně závazné právní předpisy pro oblast odpadového hospodářství Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. - 125/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Bezplatná služba

Ekologická likvidace autovraků Nová legislativa doslova vymazala z provozu desítky tisíc vozů. Odliv z evidence dopravních inspektorátů se však neprojevuje na nárůstu autovraků u zpracovatelů kovového odpadu. Náznaky zvýšeného zájmu o předání automobilových stařečků - autovraků k likvidaci nejsou...

Kategorie: Nakládání s odpady