Filtr

Do diáře

30. 5.-1. 6. Výstaviště, Plzeň Vodovody a kanalizace 2000 6. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy 30. 5.- 2. 6. Agrokomplex, Nitra Chemplast Mezinárodní výstava plastů a chemie pro strojírenství 1.-2. 6. ČVUT, Praha Eneko 2000 Seminář Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a...

Kategorie: Téma měsíce

Potřebujeme podporu státu

Situace recyklačního průmyslu Firmy recyklující odpady si stěžují na minimální zájem státu o problémy svého oboru, který by se podle jejich názoru mohl stát významným průmyslovým odvětvím. Hovořili jsme s Hanou Novotnou, majitelkou firmy NOPE, zabývající se tříděním a vývozem odpadních plastů. Jaký...

Kategorie: Téma měsíce

ODPADOVÉ DNY 2000

Pořádá ISWA Česká republika a měsíčníky Hospodářských novin ODPADY, MODERNÍ OBEC spolu se Svazem odpadového průmyslu ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR, pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Cyklus odborných konferencí, workshopů a diskuzí podle společných názvem Odpadové dny 2000, který...

Kategorie: Téma měsíce

SOS ODPADY NOVĚ

V těchto dnech finišuje příprava osmého ročníku katalogu odpadů a jejich zneškodňovatelů "SOS odpady 2000", který vyjde v průběhu května. Naši předplatitelé a čtenáři jej bezplatně získají jako dárek současně s č. 5 časopisu ODPADY. Jde o osvědčenou pomůcku, která nabízí podrobnou aktuální...

Kategorie: Téma měsíce

REGIONÁLNÍ FÓRUM 2000

Aula Academia centra ve Zlíně se 18. května stane místem konání Regionálního fóra 2000. Pořadatelem je město Zlín a mediálním partnerem časopis Moderní obec. Regionální fórum je určeno představitelům státní správy a samosprávy, podnikatelské sféry, bankovního sektoru, finančních úřadů, zástupcům...

Kategorie: Téma měsíce

MOŽNOST – NE VŠAK POVINNOST

NOVELA URČUJE VZTAHY Letošního 29. února nabyla vyhlášením ve Sbírce zákonů účinnosti novela zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, která se dotýká zejména § 9 a 10. Novela především nově určuje vztahy mezi obcí a fyzickými osobami zapojenými do systému nakládání s komunálním odpadem (KO). Jedná se...

Kategorie: Téma měsíce

PODLE SMĚRNIC Z BRUSELU

ČESKO - FRANCOUZSKÉ SETKÁNÍ v PRAZE Česko - francouzská konference měst a regionů, která proběhla počátkem března v Praze, přinesla zajímavé srovnání zkušeností a názorů domácích a zahraničních odborníků. Mezi účastníky z Francie jsme mohli vidět bývalé ministry, představitele departementů,...

Kategorie: Téma měsíce

ZÁLOHA NA RECYKLACI

NÁVRH NOVÉHO SYSTÉMU Nadměrně rozšířené nápojové jednocestné obaly jsou jevem, způsobujícím podle analýzy životního cyklu obalů několikanásobně větší zatížení životního prostředí než vratné skleněné lahve. Ve vyspělém zahraničí řeší tento problém zvláštní předpisy. Řešení jsou v celé škále - od...

Kategorie: Téma měsíce

KONCEPCE PRO SEVERNÍ MORAVU

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM REGIONÁLNĚ Strategie v oblasti nakládání s odpady je v České republice ovlivňována vědomím příprav a pravděpodobnosti vstupu do Evropské unie. Již dnes vstupují do podvědomí nejen odborné veřejnosti, ale i mnoha občanů základní a zcela logické požadavky na nakládání s odpady,...

Kategorie: Téma měsíce

Armáda a čistší produkce

Způsoby implementace Transformace Armády České republiky (AČR), která probíhá ve spojitosti se vstupem do struktur NATO, s sebou přináší nespočet úkolů. Ve vztahu k ochraně životního prostředí armáda sice akceptuje celostátně platnou legislativu, nicméně zde existuje nemálo rezerv. Objevují se...

Kategorie: Téma měsíce