Filtr

HŮŘE – ABY BYLO LÉPE

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ Následující studie byla otištěna ve Warmer Bulletinu, známém mezinárodním časopise pro otázky odpadů a recyklace. Napsala ji socio-ekonomka Anne Scheinbergová pro nizozemskou nezávislou organizaci Waste. Svou zkušenost z Bulharska a Maďarska v ní aplikuje na...

Kategorie: Nakládání s odpady

NEBEZPEČNÉ PODNIKY

V Karpatské oblasti existuje v současnosti asi sto různých podniků, či dolů, které představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí. Na mezinárodní konferenci Ekologické katastrofy ve střední a východní Evropě, která se konala v Budapešti o tom informoval tajemník Mezinárodního výboru pro...

Kategorie: Nakládání s odpady

INVESTICE DO LIDÍ

Nutnost investic do lidského potenciálu a do udržitelného životního prostředí označil americký ministr financí Lawrence Summers za hlavní prvky, které by mezinárodní rozvojové banky měly brát v úvahu při rozhodování o tom, jak podpořit ekonomický rozvoj ve světě. Uvedl, že globální prosperita je...

Kategorie: Nakládání s odpady

KOORDINACE A PODPORA PODNIKÁNÍ

VZNIKLA NOVÁ ASOCIACE V březnu se v Brně sešla první valná hromada nové Asociace malých a středních podniků. Sdružuje podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců a vznikla ze soukromé iniciativy desítky majitelů či ředitelů firem. O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Břetislava...

Kategorie: Nakládání s odpady

ŘÍJEN V BRNĚ

Tradičně v říjnu - letos ve dnech 24. až 27. 10. - se na brněnském výstavišti uskuteční 9. Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a 10. Mezinárodní veletrh pro řemesla New SIMET. Veletržní dění doplní po dvouleté resp. Čtyřleté přestávce akce WELDING a...

Kategorie: Nakládání s odpady

Co se děje na skládce

Informace z internetu Podívejme se tentokrát na další z hlavních odkazů serveru www.skladka.cz - do sekce Užitečnosti, která obsahuje šest pododkazů: [*] Profesní sdružení v odpadovém hospodářství - je představeno 20 organizací. U většiny jsou více či méně obsáhle zveřejněny rok založení, právní...

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http://www.ceu.cz

Po zevrubném představení serveru Českého ekologického ústavu (ČEÚ) v minulém čísle se budeme v následujících dílech zabývat podrobněji jeho nejvýznamnějšími částmi, tentokrát Informačním systémem EIA. INFORMAČNÍ SYSTÉM EIA (Environmental Impact Assessment) představuje aktivity dle zákona č....

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

easy degradable materials snadno odbouratelné materiály EC directive (=the European Community directive) směrnice Evropského společenství ECE (=Economic Commission for Europe, syn. UN ECE) Evropská hospodářská komise OSN, Hospodářská komise OSN pro Evropu (= EHK OSN) eco-audit, syn. environmental...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Sdružení veřejně prospěšných služeb pro Moravu a Slezsko dovršilo v letošním roce již 9 let trvání. Šestého května 1991 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR jako nezávislá odborná organizace se sídlem v Ivančicích u Brna. Od roku 1998 sídlí v Prostějově. Sdružení je organizací odborníků z...

Kategorie: Nakládání s odpady

NOVÉ KNIHY

HOSPODÁŘSKÝ ALMANACH ČESKÁ REPUBLIKA 2000 Katalog nabízí aktualizované údaje přibližně o 15 tisících významných právnických osob, to znamená údaje o současných středně silných a větších podnicích zejména z oblasti výroby, velkoobchodu a některých nevýrobních činností. Kromě názvu firmy je uvedena...

Kategorie: Nakládání s odpady