Filtr

Zálohované kelímky na kávu v Olomouci

V Olomouci odstartoval projekt zálohovaných kelímků na kávu. Jeho cílem je nahradit plastové jednorázové nerecyklovatelné kelímky, kterých se podle odhadů organizátorů projektu spotřebuje ve městě měsíčně 6000 až 8000 kusů.

Kategorie: Nezařazené

Emise jako kritérium udržitelnosti biopaliv

Biopaliva z provozů spuštěných po 5. říjnu 2015 musí při používání vykázat úsporu emisí skleníkových plynů ve výši minimálně 60 procent proti emisím vznikajícím při používání fosilních paliv jako třeba benzinu a nafty. Jinak nebudou splňovat takzvaná kritéria udržitelnosti.

Kategorie: Nezařazené

Referendum k Mělníku

Obyvatelé obce Horní Počaply na Mělnicku, v jejímž katastru má být zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), vyjádří svůj názor na tuto stavbu v referendu, které se uskuteční 21. září.

Kategorie: Nezařazené

Šlapanice mohou začít se sanací zamořeného areálu

Město na Brněnsku může po desítkách let začít s likvidací silně zamořeného průmyslového areálu ICEC, který léta ohrožuje životní prostředí a zdraví obyvatel. Od MŽP získalo dotaci ve výši 147 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí.

Kategorie: Nezařazené

Praha posiluje úklid komunikací

O téměř 50 milionů korun navýšili pražští radní rozpočet na letní údržbu komunikací. Hlavním cílem je zlepšení čistoty ve městě v letních měsících, kdy roste počet prachových částic, zbytků pneumatik na silnicích a dalších „neviditelných“ znečištění. ...

Kategorie: Nezařazené

Jihlava začne plošně svážet oleje a tuky

Jihlava dlouhodobě a koncepčně usiluje o snižování množství netříděného komunálního odpadu. Novinkou je zavedení celoplošného svozu jedlých olejů a tuků. Od začátku srpna bude po městě rozmístěno 24 nádob, do kterých budou moci občané ukládat použité tuky, ideálně v PET lahvích.

Kategorie: Nezařazené

Milion korun za únik látek do řeky

Pokutu ve výši 980 tisíc korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu Ostrava subjektu SUEZ Využití zdrojů, a. s. Stalo se tak v souvislosti s havárií na řece Odře, která se stala v dubnu 2017. ...

Kategorie: Nezařazené