Filtr

Změna v ekologické újmě

Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil sněmovně schválit beze změny vládní návrh, který upravuje postavení nestátních neziskových organizací v zákoně o předcházení ekologické újmě. V reakci na výtky Evropské komise by měl nově zákon výslovně stanovit, že o zahájení řízení rozhodne úřad na žádost například neziskové organizace založené za účelem...

Kategorie: Nezařazené

Ukončení sanace v Milevsku

Po několika letech sanačních prací byla ukončena sanace v bývalém státním podniku Silnice Písek na Milevsku. Byly zde odstraněny kontaminované zeminy, navážky a odpady z obalovny živičných směsí, v nichž byly přítomny látky typu polychlorovaných bifenylů (PCB). Materiály kontaminované chemickými látkami představovaly dlouhodobou hrozbu pro životní prostředí v katastru obce...

Kategorie: Nezařazené

Zálohování PET na Slovensku

Slovensko zahájilo přípravy na zavedení systému zálohování plastových lahví a plechovek s nápoji, od kterého si slibuje omezení množství odpadu. Novinářům to řekl ministr životního prostředí László Sólymos. V regionu střední Evropy zálohování PET lahví a plechovek zatím nezavedla žádná země.

Kategorie: Nezařazené

Třídění plastu a papíru v Jičíně

Lidé v sedmnáctitisícovém Jičíně budou moci od příštího roku třídit plasty a papír přímo doma do zvláštních popelnic. Radnice také dál rozšíří třídění bioodpadu, které zavedla před čtyřmi lety. Město tím chce dál snížit objem netříděných odpadů ukládaných na skládku.

Kategorie: Nezařazené

Praha získá stoprocentní podíl v Pražských službách

V úterý 6. listopadu se konala řádná valná hromada společnosti Pražské služby, a. s., v prostorách TOP HOTELS Praha. Valná hromada schválila na základě usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 25. září 2018, které přednesla radní Jana Plamínková, uzavření smlouvy týkající se výplaty protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů...

Kategorie: Nezařazené

Clean Air Dialogue

Ve dnech 7. a 8. listopadu proběhne v České republice 2018 tzv. Clean Air Dialogue. Jde o jednu z aktivit Evropské komise, jejíž snahou je pomoci evropským státům při řešení problematiky znečištění ovzduší....

Kategorie: Nezařazené

První tuny Pražského kompostu jsou připraveny k odběru

Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci získala na kompost, který zde vzniká z organického odpadu, registraci jako organické hnojivo pod názvem Pražský kompost. Aktuálně je v kompostárně cca 60 tun hotového hnojiva. Pražané, kteří sem v loňském roce přiváželi rostlinný odpad, si nyní mohou přijet pro hotový kompost: 1 kilogram...

Kategorie: Nezařazené

Recyklaci podpořil Mezinárodní den elektroodpadu

Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum vyhlásilo 13. říjen Mezinárodním dnem elektroodpadu. K výzvě se přidalo 20 zemí včetně České republiky. Hlavní myšlenkou je podpora recyklace a osvěta mezi širokou veřejností.

Kategorie: Nezařazené

Zajímá vás, jak lépe využívat přírodní zdroje?

Máte pocit, že s naším odpadovým hospodařením není všechno v pořádku a že skládky mohou být časovanou bombou? Pokud chcete získat odborné informace a bydlíte, pracujete nebo jinak působíte v Karlovarském, Ústeckém, případně Libereckém kraji, neměli byste si nenechat ujít mezinárodní Skládkový workshop Liberec – Žitava 2018, který se uskuteční...

Kategorie: Nakládání s odpady

Klimatické cíle prý nejsou reálné

Dosažení pařížského klimatického cíle udržet do konce století zvýšení průměrné globální teploty na 1,5 stupně Celsia nemá mnoho nadějí na úspěch. Řekl to generální ředitel Světové meteorologické organizace (WMO) Petteri Taalas.

Kategorie: Nezařazené