Filtr

Čeká nás dekarbonizace

Přes tisíc odborníků z úzké i širší odborné veřejnosti letos navštívilo Dny teplárenství a energetiky. Důvodem této úctyhodné účasti je kromě nelehké situace v oboru především výběr souvisejících témat, která byla přednášena a následně diskutována.

Kategorie: Nezařazené

Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energického využití odpadů

Historická metropole Moravy hostí mezinárodní česko-polskou konferenci, kterou organizuje se svými partnery česká společnost Aquatest, člen skupiny Purum Kraft. 2. česko-polská konference „Úroveň recyklace a enegetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu“ se ukuteční ve dnech 29.–30. května 2019 v NH Collection Olomouc Congress Hotelu.

Kategorie: Nezařazené

Regulace plastového odpadu

Kolem 180 zemí světa se v Ženevě dohodlo na právně závazném mechanismu pro zneškodňování plastového odpadu. Krok má zaručit, že obchod s plastovým odpadem bude transparentnější a lépe regulovaný a zároveň bezpečnější z hlediska lidského zdraví. Podle agentury Reuters je cílem kroku výrazné snížení množství plastového odpadu ve světových oceánech.

Kategorie: Nezařazené

Pyrolýza na ČOV v Trutnově

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov (VAK) chystá investici za 60 milionů korun do likvidace kalů z čistírny odpadních vod v Trutnově - Bohuslavicích. Stavba by měla začít v polovině roku a hotová by měla být příští rok. Nová technologie vyhnilý a odvodněný kal usuší a následně kal projde pyrolýzou, tedy...

Kategorie: Nezařazené

Monitoring cizorodých látek

V rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci v loňském roce Státní veterinární správa (SVS) provedla celkem více než 90 000 vyšetření (o 16 000 více než v roce 2017). Překročení limitů bylo zjištěno pouze u 0,17 % z nich.

Kategorie: Nezařazené

Čištění kontejnerů v Brně

Po brněnských ulicích začala jezdit dvě speciální vozidla na mytí kontejnerů a popelnic. S jejich pomocí společnost SAKO očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. Vymývání bude probíhat v období od května do listopadu, kdy bude očištěno více než 55 tisíc odpadových nádob.

Kategorie: Nezařazené

Pokuty v loňském roce

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) loni uložila 2547 pravomocných pokut za více než 100 milionů korun. To je o téměř 13 milionů méně než o rok dříve. Ředitel ČIŽP Erik Geuss odůvodnil pokles výše pokut rostoucí disciplínou kontrolovaných firem a klesajícím počtem větších pokut. Samotných kontrol však přibylo, inspektoři jich...

Kategorie: Nezařazené

Zapojení podnikatelů do třídění odpadu

Město Cheb chce zapojit místní podnikatele do třídění odpadu. Naprostá většina z nich totiž nemá smlouvy o likvidaci tříděného odpadu, což by podle legislativy mít měli. Město tak přichází o statisíce, možná i miliony ročně, uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM).

Kategorie: Nezařazené

Diskutuje se o dani z oxidu uhličitého

V Německu se v posledních dnech naplno rozproudila debata o zavedení daně z oxidu uhličitého (CO2). Plán ministryně životního prostředí Svenjy Schulzeové (SPD), který má přispět ke snížení produkce tohoto skleníkového plynu, ale zatím rozděluje německou politickou scénu. Naproti tomu veřejnost má názor poměrně jasný - téměř ze dvou třetin...

Kategorie: Nezařazené