Filtr

Sucho ode dneška monitoruje HAMR

Ministerstvo životního prostředí dnes spustilo v ostrém provozu on-line předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence). V první fázi cílí především na informovanost široké veřejnosti. Druhou spustí MŽP v průběhu léta 2019, tato fáze bude odpovídat požadavkům úprav vodního zákona, který je nyní v...

Kategorie: Nezařazené

Zákon o odpadech je ve vnitřním připomínkovém řízení

Nový zákon o odpadech, který čekal skoro dva roky, byl poslán do vnitřního připomínkového řízení. Jeho znění by mělo reflektovat nedávno přijatou novou evropskou legislativu. První krok schvalování zákona tak jede podle harmonogramu, který před časem slíbilo ministerstvo. ...

Kategorie: Nezařazené

Vyšla Statistická ročenka České republiky 2018

Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku České republiky 2018, která na více než 800 stranách rozčleněných do 32 kapitol přináší souhrnné informace ze života našeho státu a jeho obyvatel za rok 2017. Již 26. svazek této edice je pro uživatele k dispozici zdarma na webových stránkách ČSÚ.

Kategorie: Nezařazené

Zálohování PET na Slovensku

Slovensko zahájilo přípravy na zavedení systému zálohování plastových lahví a plechovek s nápoji, od kterého si slibuje omezení množství odpadu. Novinářům to s řekl ministr životního prostředí László Sólymos. V regionu střední Evropy zálohování PET lahví a plechovek zatím nezavedla žádná země.

Kategorie: Nezařazené

Šest kategorií elektroodpadu

Od prvního ledna 2019 začíná platit novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., týkající se změny kategorií elektrozařízení a rozšíření sortimentu EEZ, na které se vztahuje zpětný odběr (odsouhlasena byla 15. 8. 2018). Dosud platilo, že byly vysloužilé výrobky pro potřeby plnění podmínek zákona rozděleny podle svého účelu použití do...

Kategorie: Nezařazené

Miliarda na kanalizace a čistírny

Na vybudování kanalizací či čistíren odpadních vod, zajištění zdrojů pitné vody či pořízení vozů na alternativní pohon vyčlenilo ministerstvo životního prostředí dotaci 975 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Kategorie: Nezařazené

Změna v ekologické újmě

Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil sněmovně schválit beze změny vládní návrh, který upravuje postavení nestátních neziskových organizací v zákoně o předcházení ekologické újmě. V reakci na výtky Evropské komise by měl nově zákon výslovně stanovit, že o zahájení řízení rozhodne úřad na žádost například neziskové organizace založené za účelem...

Kategorie: Nezařazené

Ukončení sanace v Milevsku

Po několika letech sanačních prací byla ukončena sanace v bývalém státním podniku Silnice Písek na Milevsku. Byly zde odstraněny kontaminované zeminy, navážky a odpady z obalovny živičných směsí, v nichž byly přítomny látky typu polychlorovaných bifenylů (PCB). Materiály kontaminované chemickými látkami představovaly dlouhodobou hrozbu pro životní prostředí v katastru obce...

Kategorie: Nezařazené

Zálohování PET na Slovensku

Slovensko zahájilo přípravy na zavedení systému zálohování plastových lahví a plechovek s nápoji, od kterého si slibuje omezení množství odpadu. Novinářům to řekl ministr životního prostředí László Sólymos. V regionu střední Evropy zálohování PET lahví a plechovek zatím nezavedla žádná země.

Kategorie: Nezařazené