Filtr

Miliony na třídění a recyklaci odpadu

Města, obce a firmy dostanou 600 milionů korun, aby usnadnily občanům třídění, zvýšily energetickou soběstačnost a snížily množství odpadů na skládkách. Fond bude žádosti přijímat od 2. září.

Kategorie: Nezařazené

Sanace míst kontaminovaných rtutí

Ústecká Spolchemie má hotový projekt na dokončení sanace míst kontaminovaných rtutí. Podloží a stavební materiály budou uloženy do tzv. ekokontejmentu, což je jakýsi podzemní sarkofág. Termín dokončení prací Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) stanovila na prosinec 2021. Rtuť využívala chemička při provozu původní amalgámové elektrolýzy.

Kategorie: Nezařazené

Austrálie končí s vývozem plastu

Představitelé australské vlády se dohodli na stanovení harmonogramu zákazu vývozu plastového odpadu, který je nyní odvážen k regionálním sousedům včetně Indonésie, Malajsie, Thajska a Vietnamu. Opatření se vedle plastů bude týkat rovněž papíru, skla a pneumatik, uvedla agentura AP.

Kategorie: Nezařazené

Praha 10 chce úpravu projektu spalovny

Desátá městská část chce upravit projekt modernizace malešické spalovny o dobrovolná kompenzační opatření proti karcinogenní látce benzo(a)pyren. Požadavek je součástí připomínek, které radnice podala v rámci posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA). Radnice také požaduje, aby byl projekt představen na veřejném jednání.

Kategorie: Nezařazené

Synthesia zvažuje, co se starými zátěžemi

Pardubická chemička Synthesia zvažuje, jak dál naložit se starými ekologickými zátěžemi, které se nacházejí v jejím areálu. V minulosti dokončila sanaci laguny betasmoly a laguny železitých kalů, většina odpadů z výroby však stále zbývá.

Kategorie: Nezařazené

Filipíny vracejí odpad

Filipíny vracejí do Kanady desítky nákladních kontejnerů s odpadem, kvůli kterému obě země několik let vedly diplomatický spor. Soud na Filipínách v roce 2016 označil dovoz 2400 tun odpadu z Kanady za ilegální. Byl špatně označen jako plast určený k recyklaci.

Kategorie: Nezařazené

Sanace znečištění na Slovensku

Konsorcium českých firem Vodní zdroje Ekomonitor a Geosan Group získalo na Slovensku dvě státní zakázky v celkové hodnotě 3,9 milionu eur (zhruba 100 milionů korun) na sanaci znečištěných lokalit v kasárnách na severu a západě země. Práce by měly být hotovy do poloviny roku 2023.

Kategorie: Nezařazené

Nové zařízení na zpracování pneumatik

Litomyšl a vesnice v okolí města mají obavu z připravovaného zařízení na likvidaci pneumatik. Má vzniknout v části Pohodlí, které leží v katastru obce Čistá. „Když budou podle zákona všechno splňovat, nevidím moc šancí na zastavení. Budeme ale jednat tak, aby Pohodlí bylo ochráněno. Lidé tam už tak trpí dopravní...

Kategorie: Nezařazené

Pokuty za emisní povolenky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navrhuje zvýšit pokuty firmám za přestupky týkající vykazování emisí a nákupu povolenek v rámci evropského systému. Při nákupu velkého množství povolenek se nyní podle MŽP firmám nyní vyplatí spíš zaplatit pokutu, než emise správně vykázat.

Kategorie: Nezařazené