Ověřování environmentálních technologií

Výrobky, technologie, inženýrská řešení či služby s významným přínosem pro životní prostředí dostanou příležitost lépe konkurovat světu. V Česku se rozjíždí evropský systém ověřování EU ETV (Environmental Technology Verification).

Evropská komise posvětila projekt Českého ekologického manažerského centra (CEMC), které je nyní jedinou institucí v ČR a Slovensku zabývající se ověřováním technologií v systému EU ETV. Zelenou ověřování technologií dává také Ministerstvo životního prostředí a Technologická agentura ČR.

Na základě smlouvy s EK a akreditace Českého institutu pro akreditace (ČIA) má CEMC možnost ověřovat inovativní technologie, výrobky, inženýrská řešení nebo služby s významným přínosem pro životní prostředí s ambicemi prorazit na evropský a světový trh. Ve světě jsou průkopníky tohoto způsobu ověřování hlavně v Americe a Kanadě, aktuální je pro asijské ekonomiky (Japonsko, Korea, Filipíny), s ověřováním začíná i Čína.

SNIŽOVÁNÍ RIZIKA

Každý podnikatel, který jde na trh s novou technologií, výrobkem, či službou riskuje neúspěch. Ověření nové technologie podle certifikované metodiky (např. podle ISO 17020) zvyšuje důvěru zákazníka. Výsledky ověřování mohou být použity k prokázání shody s příslušnými právními předpisy, k podpoře nabídek při zadávání veřejných zakázek, k přesvědčení investorů o spolehlivosti výkonových parametrů, a v neposlední řadě k zamezení nutnosti opakování demonstrací pro cílové uživatele. Ověřená technologie je podle Evropské komise daleko více konkurenceschopná a snižuje riziko podnikatele.

Systém EU ETV nabízí výjimečnou příležitost pro výrobce, dodavatele a výzkumné týmy, kteří chtějí upozornit na své produkty. Jejich ověřené technologie se prostřednictvím CEMC dostanou do evropské databáze inovativních technologií a současně obdrží marketingově využitelné logo ETV, čímž dosáhnou na globální trh a výrazně se odliší od konkurence. Komise také usiluje o vzájemnou uznatelnost výsledků ověření v různých světových regionech.

VĚDA A VÝZKUM

Využití metodologie ETV je velmi zajímavé i v oblasti ověřování výsledků projektů v oblasti vědy a výzkumu. Rada vlády pro vědu a výzkum je si vědoma, že výsledky projektů v oblasti VaVaI, které spolknou ročně 72 mld. korun, nejsou systémově ověřovány. Nezávislé ověření by mimo jiné ukázalo, zda jsou prostředky využívány správným směrem.

CEMC již v současné době spolupracuje s organizacemi, které u projektů financovaných Technologickou agenturou ČR (TA ČR) potřebují ověřit výsledky projektů, včetně tzv. certifikovaných metodik. Tento proces již proběhl například u dvou projektů společnosti Dekonta, a. s. (Kalové hospodářství malých čistíren s minimálními nároky na energii, Termická desorpce tuhých materiálů působením mikrovlnného ohřevu).

V Evropě již bylo ověřeno více projektů, například briketovací lis na slámu, trávu a jiné biomasy (Polsko), bioplynárna potravinového odpadu (Francie), zpracování odpadu prostřednictvím plazmového zplyňování (UK), nebo výroba surového substrátu pro pěstování jedlých hub z digestátu z bioplynové stanice (Dánsko).

Inovativními projekty vhodnými pro ověření ETV se mimo jiné každoročně zabývá konference TVIP. Její další ročník proběhne 18.-20. 3. 2015.

Ing. Evžen Ondráček

CEMC ETVCZ, inspekční orgán č. 4055

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *