Kategorie:
Nezařazené

Opatření proti free-riders

OECD upozornila na nedodržování zákonů souvisejících s rozšířenou odpovědností výrobců. Doporučuje proto ze zákona definovat jako výrobce všechny on-line prodejce, kteří distribuují zboží firem, jež neparticipují v systému zpětného odběru. Negativní dopady obcházení zákonů se týkají přibližně 5 až 10 procent celkového trhu s elektrickými a elektronickými zařízeními v zemích sdružených v OECD.

Ve své nedávné zprávě upozornila OECD na nerovné podmínky v oblasti odpadového hospodářství mezi on-line prodejci a tradičními distributory, zejména na nedodržování zákonů souvisejících s rozšířenou odpovědností výrobců, tzv. free-riding, tedy vyhýbání se zákonným povinnostem ze strany některých on-line prodejců elektrozařízení. Zpráva proto doporučuje definovat jako výrobce všechny on-line prodejce, kteří distribuují zboží firem, které se neúčastní systému zpětného odběru „Pokud se však výrobci, kteří prodávají prostřednictvím internetu, svým povinnostem vyhýbají, přenášejí tak nespravedlivou zátěž na ostatní výrobce, kteří zákonné požadavky splňují,“ dodává Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp. Freeriding se totiž velmi často týká prodejců malý výrobků, jako je například osvětlení.

Navíc prodeje „načerno“, tedy nenahlášené do systému zpětného odběru, brání správnému vyhodnocení nejen míry sběru, ale i plnění cílů sběru, které jsou stanoveny na základě celkového objemu výrobků uvedených na trh.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *