Ohlédnutí za "nejzelenější" olympiádou

Londýnská olympiáda (a následující paralympiáda) se zapsalydo dějin různými způsoby. Mimo jiné také proto, že byly zatím ty nejzelenější.

Hned po přidělení LOH 2012 zpracovala pro organizátory BioRegionální agentura ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) základní principy „zelené“ olympiády, zejména z pohledu udržitelných principů. Pro oblast odpadů bylo vytyčeno heslo nulového skládkování. Mělo se toho dosáhnout díky uzavřenému systému cirkulace materiálů, snížení množství vyprodukovaných odpadů po skončení jejich životnosti a jejich využitím recyklací a energetickým způsobem.

Ke snížení uhlíkové stopy přispěly lehké materiály při výstavbě sportovních areálů, zejména v podzemních částech. Pěnový polystyren ve formě extrudovaných desek (XPS) byl podkladem pro více než polovinu volných ploch, pro sportovní haly a stadiony. Významnou roli při výstavbě měl dříve zatracovaný PVC. Byl aplikován s využitím 30% recyklátu na čtyřech sportovištích ve formě folií o ploše 142 tis. m2.

Recyklované plasty byly použity i pro sportovce. Sportovní gigant Nike vyvinul dresy z 82% recyklovaného polyesteru (v průměru z 13 PET lahví). Při testování ve větrném tunelu bylo zjištěno, že dres je o 0,023 sekund „rychlejší“ než dřívější dresy. Pro dres pro basketbalisty je nutno použít 22 použitých PET lahví, přičemž dres je o 41 % lehčí než ten, který se používal na LOH v Pekingu. Samostatnou kapitolou byly obaly z potravin, kterých se spotřebovalo více než 3300 tun.

Třídění

Velká bitva se vedla ohledně zákazu plastových odnosných tašek a sáčků, o který usilovala ekologická iniciativa Green Upon Thames od roku 2010. Zvítězila argumentace, že vznik odpadů je problémem sociálního chování a zákazy nemají diskriminovat žádný produkt. Organizátoři LOH se alespoň zavázali nepoužívat jednorázové plastové tašky ve svých vlastních obchodech. Pro třídění odpadů bylo instalováno celkem 4000 kontejnerů pro tři různé složky odpadů – kompostovatelné, recyklovatelné a nerecyklovatelné.

Firma McDonald’s používala pro kelímky, příbory, boxy, brčka a víčka kompostovatelného bioplast typu Mater-Bi. Pivo bylo dodáváno v zelených PET lahvích, poprvé bylo na LOH podáváno oficiální víno v PET obalu. Firma Coca-Cola měla lahve vyrobené z 25% recyklovaného PET a částečně ze suroviny rostlinného původu (etylenglykol z cukrové třtiny).

Londýn nasadil vysoko laťku udržitelnosti. V oblasti využití odpadů byly podle pořadatelů záměry dokonce překročeny. Náklady na LOH 2012 byly původně plánovány ve výši 2,4 miliard liber. Ve skutečnosti pak dosáhly enormní výše 9,3 miliard liber.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *