Odpady zdrojem

Odpady na municipální úrovni jsou často diskutovaným tématem, ale velké rozdíly v úrovni nakládání s odpady v jednotlivých obcích napovídají, že vzájemné předávání zkušeností není tak funkční, jak by mělo a mohlo být. Institut Cirkulární ekonomiky, z. ú., pořádá ve dnech 10.–11. 3. konferenci ODPAD ZDROJEM zaměřenou především na malé a střední obce.

Cílem této konference je tedy sdílení dobré praxe, představení fungujících systémů nakládání s odpady, plánovaných legislativních změn, představení nových technologií a je určena zejména zástupcům samospráv. Záštitu konferenci udělil ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec.

 „Naším cílem je zástupcům obcí ukázat, jak úspěšně implementovat oběhové hospodářství do aktivit obce. Byli bychom velmi rádi, kdyby obce přestaly vnímat odpad jako zátěž, ale jako zdroj, který může značně ulehčit obecnímu rozpočtu,“ říká ředitelka INCIEN,  Soňa Jonášová.

 

V rámci spolupráce INCIEN s malými a středními obcemi vyplynulo, že  starostky a starostové naráží na specifické problémy a bariéry efektivního řešení odpadového hospodářství. Důvodem může být například nízký rozpočet obce, nezájem obyvatel participovat na zvyšování míry separace jednotlivých složek odpadu, náročná administrativa spojená s povinným vykazováním odpadu či časté změny v legislativě. „V mnoha obcích jsme se setkali s nespokojeností s podmínkami od dodavatele svozových služeb. Jinde si vedení obce neví rady s tím, jak motivovat občany, aby se aktivně zapojili do systému třídění odpadu. Příčiny vysokých nákladů na odpadové hospodářství jsou různé, často ale stačí jen malá změna, informace nebo inspirace z jiné obce a vše může fungovat jinak, “ dodává Jonášová.

To vše jsou také důvody, proč se INCIEN rozhodl k organizaci konference ODPAD ZDROJEM. Témata vycházejí z aktuální problematiky, kterou je třeba řešit efektivním a ekonomicky nenáročným způsobem. Konference dá starostům mnoho rad, tipů a návodů, jak by mohly obce zefektivnit sběr a ekonomickou bilanci rozpočtu. Ukáže příklady dobré praxe, napoví, jak financovat nové projekty z veřejných i neveřejných zdrojů, jak plnit ohlašovací povinnosti, jak nastavit spolupráci se svozovými společnostmi či jaké jsou možnosti spolupráce se zemědělcem v oblasti řešení problematiky bioodpadů, nebo jakou sílu nabízí spojení obcí ve svazek. „V loňském roce jsme spolupracovali také s obcemi, kde mají odpady velmi dobře vyřešené, a jejich zkušenosti chceme přinést a ukázat ostatním. Budeme obce také informovat o nové legislativě a o tom, jak ovlivní nakládání s odpady,“ pokračuje Soňa Jonášová.  Účast na konferenci potvrdili i hosté ze Slovenska a Nizozemska, kteří promluví o úspěšných projektech realizovaných v jejich zemích.

 

Místo konání konference nebylo vybráno náhodně. Hotel Na Farmě se nachází v Choťovicích, nedaleko lázeňského města Poděbrady. Je úzce propojen s farmou, jejíž součástí je i bioplynová stanice. Farma s hotelem tak tvoří systém s uzavřeným okruhem energií a materiálů. Gastroodpady z hotelu jsou zdrojem pro bioplynovou stanici, a naopak čerstvé maso a produkty z farmy jsou součástí menu hotelové restaurace. Účastníci konference se tak stanou součástí oběhového hospodářství na lokální úrovni.

 

Konference je dvoudenní. V ceně vložného je kompletní program, exkurze, workshopy, vstup na technologický trh a občerstvení po celou dobu konání akce i společenský večer s programem. Veškeré informace včetně aktualizovaného programu a možnosti registrace najdete na www.odpadzdrojem.cz.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *