Odpady v Neapoli – mafie a úředníci

Na konci roku 2007 se ve světových médiích proslavila italská Neapol. V ulicích i okolí města se postupně nahromadilo více než 110 000 tun odpadu. Svozové firmy oznámily, že nemají kam odpady odvážet, a přestaly pracovat. Vznikla tato krize jen proto, že si svozové firmy postavily hlavu?

Tisk referující o krizi se většinou omezil na konstatování, že za vše může odnož mafie Camorra, která ovládla nakládání s odpady v Neapoli a celém regionu Kampánie.

Lorenzo Salvia z časopisu Corriere však vidí problémy na více stranách. Uvádí, že již před dvanácti lety schválil region Kampánie plán, který by byl ambiciózní i ve Švýcarsku. V regionu neměly být žádné skládky. Veškerý komunální odpad měl jít na výrobu alternativního paliva. Bohužel – zařízení pro energetické využití odpadů nebyla nikdy dobudována, protože se proti nim strhla bouře protestů. A teď nikdo neví, co dělat s „ekobalíky“ – balíkovaným tříděným odpadem, který je připraven k spálení. Nikdo o ně nestojí v Itálii, ani v zahraničí, částečně i proto, že kvalita třídění odpadů je velmi nízká.

Úřady sice říkají, že jde o momentální problém, ale situace se táhne už deset let, upozorňuje Lozenzo Salvia: „Nenechte se v Neapoli oklamat pořádkem – mají speciální čištění před začátkem sezony, než přijedou turisté. V té době je v ulicích Neapole jen kolem 500 tun odpadů, ale za hranicí města leží na otevřeném prostoru 40 000 tun odpadů, zhruba stejně tolik v provincii Caserta, a dalších 20 000 tun v provincii Salerno, Avellino a Benevento.“

Neapol produkuje 1500 tun odpadů denně. Celý region Kampánie, kde žije kolem 6 milionů lidí, produkuje přibližně 4 mil. tun odpadů za rok, ale pro všechny odpady je zde pouze jedna oficiální skládka ve Villa Ricca. Ta je plná a další k dispozici nejsou.

SPOUSTY SKLÁDEK – ŽÁDNÉ SKLÁDKY

Situace je patová: současné skládky jsou přeplněné, nebo byly na příkaz soudu uzavřeny, protože neodpovídají normám. Výstavba nových skládek nebo spaloven naráží na systematický odpor obyvatel obcí, na jejichž území mají vzniknout. I místní odborníci však za hlavní důvod problémů označují infiltraci mafie do oblasti nakládání s odpady, pro niž se zpracování odpadu stalo výnosným podnikáním. Italský korespondent BBC uvedl, že mafie sváží průmyslové toxické odpady z průmyslových podniků po celé Itálii i z dalších částí Evropy. Klientům nabízí velmi nízké ceny, ale ve skutečnosti uloží odpady na nelegálních skládkách nebo spálí někde na venkově. Za poslední rok bylo kolem Neapole nalezeno na 100 nelegálních skládek, které obsahují značné podíly nebezpečných toxických průmyslových odpadů.

Snaha řešit nějak situaci naráží na propojení mezi mafií a státem, které způsobuje, že se vláda stala postupně neakceschopná. Vláda má plány odstranit krizi výstavbou spaloven. Podle BBC však mafie tyto akce blokuje, aby si udržela zisky. Areály vytipované pro vybudování skládek, spaloven nebo dalších zařízení pro úpravu odpadů byly vykoupeny firmami, ovládanými mafií. Obchodníci a politici jsou vystrašeni, zatímco Camorra používá pro ukládání odpadů své vlastní nelegální skládky a má z nich obrovský profit, dodává korespondent BBC. Skládky nejsou (vcelku pochopitelně) nijak zabezpečeny, takže znečišťující látky z komunálních i blíže nespecifikovaných průmyslových odpadů jdou do podloží. Podle analýz údajně v některých místech překonává toxicita půdy 100 000krát běžné standardy.

PROTESTY

V prosinci vyvrcholila dlouhodobě nepříznivá situace v Neapoli opravdovou krizí: svozové firmy oznámily, že již nemají kam ukládat odpady, a v ulicích se začaly hromadit celé hory odpadů z domácností. Lednový chlad sice dokázal v Neapoli udržet nízké riziko infekce, ale přesto se město stalo téměř neobyvatelným. Byly uzavřeny obchody i školy.

Vláda se pokusila situaci vyřešit tím, že by otevřela staré, již uzavřené skládky a na ně odpad odvezla. To narazilo na rozhodný odpor obyvatel v jejich okolí. Došlo na stavbu zátarasů na silnicích i střety demonstrantů s policií. Nikdo samozřejmě není rád, když má za domem skládku nebo spalovnu. Vzhledem přístupu, jaký mají „firmy“ ke skládkování, se okolním obyvatelům není co divit.

K nastolení pořádku v Neapoli byla povolána armáda, která na vyčištění ulic používá i buldozery. Odpady jsou přesouvány do jiných oblastí Itálie, což vedlo k dalším protestům například v sardinské metropoli Cagliari.

PRODEJ DO ZAHRANIČÍ

V internetové aukční stránce eBay se v lednu objevila zajímavá nabídka. K prodeji je tu nabízen domovní odpad z Neapole a okolí za cenu 0,99 eura bez upřesnění množství. I když tento inzerát je myšlen spíše jako černý humor, zpracovatelé odpadů se o Neapol zajímají.

Společnost SIG ze Ženevy nabídla, že by své spalovně v Cheneviers mohla zlikvidovat kolem 20 000 tun odpadů z Neapole. Tato spalovna už v minulosti zpracovala odpad z Francie, Německa a dalších zemí a má kapacitu 345 000 tun odpadu ročně. Pokud by se akce uskutečnila, stálo by to Itálii zhruba 4 mil. švýcarských franků (kolem 65 mil. korun).

Odpad směřuje také do německých spaloven. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uvádí, že dosud se z Itálie do Německa údajně převáželo 2500 tun odpadu za týden, ale nyní má toto množství vzrůst na 17 500 tun týdně. Přeprava a odstranění jedné tuny odpadu stojí ve SRN 200 eur (více než 5000 korun), což je dvojnásobek ceny v Itálii. Vlaky s odpadem směřují do spalovny v Markleebergu nedaleko Lipska, neboť tamní provoz je schopen netříděný odpad z Neapole strojově roztřídit a recyklovat.

CO DÁL

Italská vláda slibuje tvrdší legislativu s přísnými tresty pro ty, kdo skládkují ilegálně. Je otázka, nakolik je schopna své sliby splnit, když nechala situaci dojít tak daleko a nepodnikla za poslední roky nic.

Evropská komise, znepokojená tisícovkami tun odpadu v regionu Neapole, již loni v červnu adresovala Itálii první písemné varování. Podle EK je situace v Kampánii porušením evropské legislativy o odpadech. Jak píše BBC, řešení na základě programu, jako je „Napoli Pulita“ (Čistá Neapol), se nezdají být efektivní. I když jih Itálie vykazuje nárůst recyklace, stále je pozadu za zbytkem země. Pokud chce vláda dosáhnout cíle recyklovat více komunálního odpadu (35 % do roku 2010), musí hledat jiné cesty, jako je spalování s využitím energie. Každý rozumí tomu, že nikdo nechce mít spalovny za domem. Na druhé straně, jak jinak vyřešit snížení množství komunálního odpadu na skládkách?

– lom –

Zdroj: Lorenzo Salvia, http://www.corriere.it/english/artic…03/pezzo.shtml

Italský korespondent BBC Radio 4, 7. června 2007

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *