Nové odpadové zákony jsou v Legislativní radě vlády

K dalšímu projednání Legislativní radě vlády zaslalo Ministerstvo životního prostředí oba návrhy nových zákonů: zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Po dlouhém připomínkovém řízení a vypořádání připomínek stále k oběma návrhům trvá  několik desítek rozporů uplatňovaných povinnými připomínkovými místy. K návrhu zákona o odpadech je to 71 rozporů, k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností 69 rozporů.

Pro LRV zřejmě bude velkým problémem, že ani k jednomu návrhu nejsou dosud zpracovány návrhy prováděcích předpisů/vyhlášek, pro něž jsou v zákonech zmocnění. Bez znění podzákonných předpisů nejsou vyjasněny četné podrobnosti, které nové zákony mají upravit v praxi. K dispozici jsou zatím jen stručné teze prováděcích předpisů.*

 

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *