Nové knihy

ZÁKONY O ZAMĚSTNANOSTI A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ Jouza, L.: Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisící. Komentář. LINDE Praha, a. s., Praha 1999, 328 s. Zákon o zaměstnanosti patří vedle zákoníku práce k nejdůležitějším předpisům, které upravují pravomoci a povinnosti zaměstnavatelů i práva a nároky...

ZÁKONY O ZAMĚSTNANOSTI A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ

Jouza, L.: Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisící. Komentář. LINDE Praha, a. s., Praha 1999, 328 s.

Zákon o zaměstnanosti patří vedle zákoníku práce k nejdůležitějším předpisům, které upravují pravomoci a povinnosti zaměstnavatelů i práva a nároky zaměstnanců. I když některé z nich platí více než osm let, stále nejsou v podnikatelské práci dostatečně známé a realizované. Je to také proto, že v průběhu posledního období byly několikrát novelizovány a orientace v nich není mnohdy přehledná.

Některá jeho ustanovení však již také neodpovídala potřebám tržního hospodářství i volnému pohybu pracovních sil, a proto byl od 1. 1. 1999 zásadním způsobem novelizován. Rozsáhlé změny v zákoně můžeme charakterizovat jako „nový“ zákon o zaměstnanosti.

Změny se týkají především stanovení zákazu diskriminace v přístupu k zaměstnání i diskriminační inzerce např. z důvodu věku, pohlaví nebo politického přesvědčení, přísnějších opatření v zaměstnání cizinců, umožňuje se soukromé zprostředkování zaměstnání za úplatu i občanem, zvyšuje se horní hranice podpory v nezaměstnanosti, zavádějí se nové povinnosti pro zaměstnavatele, kteří nechtějí zaměstnat zdravotně postižené občany apod.

Komentář k novelizovanému zákonu o zaměstnanosti a k dalším předpisům z této oblasti vydávaný nakladatelstvím LINDE obsahuje úplné znění zákonů s vyznačením změn platných od 1. října 1999 a od 1. ledna 2000. Publikace obsahuje i další komentované předpisy z úseku zaměstnanosti, které se týkají např. rekvalifikace, dotací pro zaměstnavatele, odměňování při nedostatku práce apod. Je vhodnou metodickou a přehlednou pomůckou pro všechny, kteří se těmito otázkami zabývají, především pro management, personalisty, mzdové účetní, úřady práce i proto, že obsahuje vzory nejdůležitějších podání z této oblasti.

Komentář je doplněn i soudními rozhodnutími, podrobným rejstříkem a přehledem dosavadních novel zákonů o zaměstnanosti.

Kniha stojí 310 Kč včetně DPH a můžete si ji písemně objednat na adrese ECONOMIA, a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, kde vám zařídí její zaslání na dobírku přímo z nakladatelství LINDE Praha. Případné informace na tel. čísle 02/2421 2214.

CESTOVNÍ NÁHRADY – CHYBY A PROBLÉMY

Salačová, M.: Cestovní náhrady – chyby a problémy. Stanoviska ke sporným případům. GRADA Publishing, Praha 1999, 104 s.

Autorka, pracovnice Ministerstva financí, je považována za největší odbornici v oblasti cestovních náhrad u nás. V publikaci vždy definuje problém, častou chybu nebo dotaz a jeho řešení.

První část je věnována poskytování cestovních náhrad zaměstnancům, členům družstev, osobám v mimopracovněprávních vztazích apod. Objasněny jsou základní pojmy – tuzemská a zahraniční pracovní cesta, pravidelné a přechodné pracoviště, rodina zaměstnance.

Podrobně je zpracováno poskytování náhrad při pracovní cestě, změně místa výkonu práce, při použití soukromých motorových vozidel. Náhrady při zahraničních pracovních cestách jsou popsány v samostatné kapitole. Čtenář dále v knize nalezne informace o paušalizaci ces-tovních náhrad, prokazování výdajů, o zdaňování cestovních náhrad, lhůtách pro vyúčtování apod.

Publikace poradí a pomůže každému, kdo se problematikou cestovních náhrad zabývá, určena je mzdovým účetním, soukromým podnikatelům, ekonomickým pracovníkům, manažerům, právníkům, personalistům i daňovým poradcům a auditorům.

Kniha stojí 98 korun včetně DPH a můžete si ji písemně objednat na adrese ECONOMIA, a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, kde vám zařídí její zaslání na dobírku přímo z nakladatelství GRADA PUBLISHING. Případné informace na tel. čísle 02/2038 6511.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář: Renush Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *