NEJLEPŠÍ DAR

RECYKLAČNÍ LINKA NA KARTÓNY Několik dnů před Vánocemi roku 1999 byla v Nové Pace slavnostně otevřena první česká linka, která bude recyklovat nápojové kartóny z domovního odpadu. Na její realizaci se podílely město Nová Paka a společnost EKO-KOM. Nápojové kartóny, mezi jejichž výrobci jsou...

RECYKLAČNÍ LINKA NA KARTÓNY

Několik dnů před Vánocemi roku 1999 byla v Nové Pace slavnostně otevřena první česká linka, která bude recyklovat nápojové kartóny z domovního odpadu. Na její realizaci se podílely město Nová Paka a společnost EKO-KOM.

Nápojové kartóny, mezi jejichž výrobci jsou nejznámější TetraPak a SGI Combiblock, u nás tvoří méně než jedno procento komunálního odpadu. Tyto obaly jsou vyrobeny z kvalitních surovin: 75-80 % několikavrstevného obalu tvoří buničina, 15 % polyetylén a u aseptické verze 5 % hliník. Bohužel vzhledem k technologii jejich výroby je z nich možno tyto suroviny získat zpět jen obtížně. Jednou z možností je rozvláknění, které umožňuje opakované použití jejich základní složky – papíru. Jde však o technologicky i finančně náročný postup, který se vyplácí až od kapacity několika tisíc tun odpadů ročně. Kartóny mohou být rovněž využity jako velmi kvalitní a čisté palivo. Energetické využití však naráží na obdobný problém, jako rozvláknění. Z těchto důvodů byla doposud většina kartónových obalů v ČR spalována či ukládána na skládkách jako součást běžného směsného komunálního odpadu.

„Dospěli jsme do situace, že máme nápojové obaly v komunálních odpadech, umíme je i vytřídit, ale nevíme, co s nimi, protože jejich množství se ročně pohybuje pouze ve stovkách tun“, říká představitel společnosti EKO-KOM Ing. Zbyněk Kozel.

PODPORA OD VÝROBCŮ

Řešením této situace je použití technologií, které svou kapacitou odpovídají současnému množství kartónových nápojových obalů na trhu. Přestože takové technologie existují, domácí investoři o ně dosud bohužel nejevili zájem. Proto se výrobci kartónových obalů, členové Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí (ČPSOŽP), rozhodli prostřednictvím společnosti EKO-KOM podpořit město Nová Paka v záměru instalace takové technologie s cílem ukázat na tomto projektu, že recyklace obalů je investiční příležitostí i pro malé a střední podniky.

Finanční prostředky na pořízení recyklační linky poskytly EKO-KOMu firmy Tetra Pak a SIG Combibloc, do jejichž obalů se plní většina tekutých potravin na našem trhu. EKO-KOM pak zařízení poskytl do pronájmu městu Nová Paka. Formou pronájmu město postupně uhradí cenu zařízení a stane se jeho majitelem.

TECHNOLOGIE

Autorem unikátní technologie je František Kurucz z Nových Zámků na Slovensku, jehož firma na podobné lince zpracovává čistý odpad z výroby nápojových kartónů závodu Tetra Pak Grafobal ve Skalici (viz Odpady 12/1999). Technologie je svým způsobem unikátní, protože její vstupní množství pro hranici ekonomické rentability začíná od 300-400 tun zpracovaných odpadů ročně. Na druhou stranu je to technologie do značné míry experimentální, protože výrobky nejsou zatím zaběhnuté na trhu, což přináší jistá podnikatelská rizika. „Úlohou EKO-KOMu je zajistit vstup vytříděných odpadů,“ pokračuje Zbyněk Kozel. „To znamená zajistit, aby třídící systémy ve městech byly modifikovány tak, aby byly schopny na třídících linkách vyseparovat dostatečné množství kartónových obalů. Předpokládáme kapacitu kolem 500 tun ročně a výrobu produktů uplatnitelných na trhu, které představují skutečné využití těchto odpadních obalů.“

VÝROBKY

Výrobkem linky na Slovensku jsou lisované desky TETRA-K 1, 2 a 3, podobné dřevotřísce s vlastnostmi sádrokartonu. Protože v Nové Pace zpracovávají použité nápojové kartóny vytříděné ze směsného odpadu, bylo třeba technologii částečně upravit. Zde vyráběné lisované desky se budou nazývat NOVAPAK.

Zařízení na výrobu těchto desek se skládá z drtiče kusového odpadu, pračky drtě, pásového dopravníku, hydraulického lisovacího stroje a dělicí pily.

Podle expertního posudku z Fakulty stavební ČVUT lze předpokládat využití desek NOVAPAK jako náhrady dřevotřískových, dřevocementových a cementotřískových desek, jako konstrukční podlahové desky, konstrukční plášťové desky svislých konstrukcí (příček a stěn), bednící prvky (ztracené bednění stropů a stěn), desky na podbití šikmých střech a záklopové desky na krovech šikmých stěn.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Během tříměsíčního zkušebního provozu bude provedena atestace linky a ověřeny všechny parametry. Zároveň budou vyrobené desky předány ke zkouškám do státní zkušebny, neboť bez atestů nemohou být prodávány na trhu. Již nyní však první vyrobené desky testují spolupracující stavební firmy. První desky by se tedy měly objevit v obchodech kolem poloviny tohoto roku. Předpokládá se, že jejich cena bude zhruba o třetinu nižší než u srovnatelných výrobků.

SBĚROVÉ SYSTÉMY

Na zkušební provoz je linka zásobena odpadními kartónovými obaly z existujících zdrojů, při najetí stálé výroby se předpokládá, že bude kapacita zcela zaplněna ze sběru.

EKO-KOM vyzval ke spolupráci prakticky všechny třídicí linky v České republice (z 24 linek byla dosud navázána spolupráce s jedenácti). Uvažuje se i o propojení s projektem Školní mléko: v zapojených školách by byly instalovány speciální koše na obaly od školních mlíček.

Zbyněk Kozel dodává: „Existují zde dva hlavní problémy, které musíme řešit. Samotné množství materiálu v odpadovém toku není dostatečné. Jeden obyvatel v ČR použije ročně kolem 2 kg těchto obalů (do kilogramu se vejde 36 krabic). To je při 30% návratnosti z tříděného sběru poměrně málo. Z provozních důvodů není možné pro kartóny zavádět samostatné kontejnery. Při tak malém podílu kartónových obalů by se jeden kontejner plnil asi rok, což jistě není možné akceptovat nejen z hlediska provozního, ale i například hygienického.

Proto se kartóny vytřiďují z toku odpadů na třídicí lince. Ve všech místech s třídicími systémy jsme však dosud občany učili, aby tento druh odpadů dávali do směsného odpadu. Nyní je budou muset dávat například od plastového nebo papírového kontejneru – to bude záležet na konkrétní situaci v tom kterém místě. Bude také trvat určitou dobu, než dojde ke změně v již zažitých postupech. Až potom bude naděje, že z tříděného sběru se vytřídí dostatečné množství suroviny.“

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Otevření linky navštívil také ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Linku označil za nejlepší dar, jaký tento stát mohl dostat k Vánocům. Podle jeho názoru není podstata dalšího vývoje v omezování spotřeby, ale v lepším využití všeho, co se využít dá. Nejlepším příkladem takového postupu je právě linka v Nové Pace.

JARMILA ŠŤASTNÁ

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *