Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Nakládání s BRKO v obcích je možné ještě mnohde doladit

Které nové trendy se prosazují ve výrobě a využívání kompostérů? Radim Fröhlich, ředitel společnosti Mevatec s. r. o., má za to, že za hlavní trend lze především označit použití recyklovatelných materiálů pro výrobu kompostérů.

Podle jeho slov filozofie tohoto trendu logicky navazuje na vlastní podstatu produktu, který se používá k přeměně bioodpadu na kompost. Ředitel ryze české firmy z Roudnice nad Labem, která se mj. věnuje i výrobě nádob na bioodpad, také připomíná fakt, že během let se průměrný objem kompostérů dodávaných na trh ustálil na 1000 litrech, aby byl dostatečně velký pro většinu českých zahrad.

»Stále se zdokonalují i uživatelské vlastnosti, jako je otevírání nádoby ze všech stran a v celé její výšce či zabránění ucpávání větracích otvorů kompostem. V neposlední řadě také využívání speciálních plastových materiálů zajištujících lepší termovlastnosti, umožňující kompostování i za nižších teplot. Důležitá je rovněž celková pevnost konstrukce a síla stěn, které zvyšují životnost a odolnost proti extrémním změnám teplot,« říká Radim Fröhlich.

Ředitel společnosti Mevatec oceňuje i to, že v Česku začaly velmi dobře fungovat evropské dotace, určené na zvýšení efektivity odpadového hospodářství – zavedení systému domácích kompostérů je součástí této myšlenky. Kompostéry se už běžně umisťují v zahradách rodinných domů. Bioodpad se proto nemusí nikam transportovat, takže z hlediska odpadového hospodářství jde o předcházení vzniku odpadu. Samozřejmě vše záleží na komunikaci radnice s občany. V Česku má kompostování tradici a lidé se s myšlenkou kompostování velice ztotožnili.

Municipální sféře ke zkvalitnění nakládání s odpady, zejména k pořízení kompostérů na bioodpad, značně pomohl OP Životní prostředí (prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, podoblast 4. 1. – Zkvalitnění nakládání s odpady), v němž bylo možné získat formou dotace 90 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Zbylých 10 % hradila samospráva. Ta však nemohla tyto náklady požadovat po občanech, kteří tak v rámci odpadového hospodářství obce získávali kompostéry zdarma.

Radim Fröhlich má za to, že řada obcí zatím plně nedocenila možnost umístit ve svých sběrných dvorech velkokapacitní kompostéry, či tam rovnou zřídit komunitní kompostárnu. Podle ředitele společnosti Mevatec jde o dosud nejméně rozšířenou variantu, ovšem zájem o ni se průběžně zvyšuje. Další alternativou je sběr bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů a následný převoz do místa zpracování.

Mevatec vyrábí i tento plastový kompostér Thermo Star o obsahu 600 litrů.

FOTO: ARCHIV MEVATEC

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *