Kategorie:
Nezařazené

Na Kandidátský seznam byly zařazeny další látky

Agentura ECHA zařadila na Kandidátský seznam čtyři nové látky, které byly identifikovány jako SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy, substances of very high concern) Kandidátský seznam nyní obsahuje 201 látek.

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nově zařazené na KS:

* 2-methoxyethyl acetate (EC 203-772-9, CAS 110-49-6): látka je toxická pro reprodukci, není registrována podle nařízení REACH,

* Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) (EC -, CAS -): látka je endokrinní disruptor pro životní prostředí, používá se především jako antioxidant ke stabilizaci polymerů,

* 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) (EC -, CAS -): ekvivalentní úroveň obav odpovídající možným vážným vlivům na lidské zdraví a životní prostředí (čl. 57f), pomocné činidlo při výrobě fluorovaných polymerů,

* 4-tert-butylphenol (EC 202-679-0, CAS 98-54-4): látka je endokrinní disruptor pro životní prostředí, návrh na identifikaci jako SVHC byl Komisi předložen v roce 2016, látka se používá do nátěrů, polymerů, lepidel, tmelů a při syntéze dalších látek.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář: Best Thunder Bay Lawyers Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *