Na bioodpad se žížalami

Vermikompostování, tedy kompostování pomocí žížal, se vyznačuje technickou jednoduchostí a nízkými náklady. Dva větší projekty - na kompostárně Králov a v Bělotíně - si jejich realizátoři zatím pochvalují.

Při běžném kompostování rozkládají biologický materiál různé mikroorganismy, vermikompostování využívá jako hlavní organismus kalifornské žížaly (viz box). »Je to přírodní proces – tedy to, co se běžně dělo, děje a bude dít (doufám) v přírodě. Tohle je rychlejší verze a bez chemie,« poznamenává Ing. Věra Horáková, zástupkyně RUMPOLD UHB, s. r. o., která kompostárnu Králov provozuje.

O vermikompostování se často hovoří jako o vhodné metodě pro domácí zpracování zbytků z kuchyně (pokud se srovnáte s tím, že máte na balkoně v kompostéru žížaly). Používá se však i ve větším měřítku, a to i pro odpady jinak obtížně zpracovatelné. Na jižní Moravě likvidují žížaly výlisky hroznů, jejichž vysoká kyselost komplikuje běžné kompostování.


Tam se s metodou poprvé setkal také starosta obce Bělotín Mgr. Eduard Kavala: »Máme v obci velké zelené plochy a posekanou trávu jsme kompostovali v jedné silážní jámě. Pak jsme o jámu přišli a museli hledat jiné řešení. S vermikompostováním jsme se seznámili v naší partnerské obci. Teď je máme rok a jsme velmi spokojeni.«

»Změnila se nám skladba přijímaného materiálu, zejména ubylo vylehčovací frakce,« konstatuje Věra Horáková důvody, proč se rozhodli pro žížaly. »Je to pilotní projekt, na jehož konci bude zpracováno zhruba 1000 tun bioodpadu.«

JEDNODUCHÝ PROCES

Hlavním argumentem fanoušků žížal je naprostá nenáročnost procesu. »U žížal máte vstupní investici v podobě nákupu »násady«, která se pak dá použít pro další a další nové zakládky,« vysvětluje Věra Horáková. »Nepotřebujete žádné traktory s plíživými rychlostmi, táhnoucí překopávače kompostu. Vystačíte s nakladačem a sítem na přesítování výsledného produktu.«

»Uvažovali jsem i o klasické kompostárně,« potvrzuje její slova starosta Bělotína, »jenže tam musíte investovat do techniky a platit lidi. My jsme na začátku koupili jen první násadu žížal. O vermikompost se stará zadarmo jeden soukromý zemědělec – pravidelně jim přidává krmivo, někdy musí vermikompost zalít, když je sucho. Za to odebírá vzniklý vermikompost pro své potřeby.«

Rozklad žížalami probíhá poměrně rychle a lze jim předložit široké spektrum biologicky rozložitelného odpadu. »Běžné zkompostování posekané trávy v jámě trvalo tři roky, žížalám to trvá jen rok a objem materiálu se zmenšil na pětinu,« pochvaluje si Eduard Kavala.

SUROVINY A PRODUKTY

Na farmě Králov používají jako vstupní surovinu vedle slámy nebo sena také výlisky z hroznů a ovoce, zelené odpady, odpady z pivovarů, výpalky z palíren, digestát (odpad z bioplynových stanic) nebo kaly z čistíren odpadních vod (max. 75 % zakládky). Naproti tomu nevhodný je čerstvý hnůj (musí se nechat alespoň dva týdny vyvětrat a pak vyplavit čpavek a močovinu). Čerstvá tráva se musí nechat aspoň dva týdny ležet »vyhřát« a do vstupních surovin se nesmí dávat hlína, kterou žížaly nesnášejí a poškozuje jejich trávicí ústrojí.

Vyrobený vermikompost slouží jako hnojivo a podle provozovatelů vysoce převyšuje běžné produkty kompostování – snadno se vstřebává do půdy, má vysoké pH a retenční schopnost. Obsahuje vysoce kvalitní humus, růstové hormony, enzymy a látky, které jsou schopné chránit rostliny před škůdci a chorobami a umožňují lépe využít minerální látky již obsažené v půdě. Je proto vhodný pro obnovu vyčerpaných či kyselých půd. »Aby neztratil tyto své vlastnosti, musí se rychle zapravit do půdy,« upozorňuje Eduard Kavala.

Jak vychází vermikompostování ekonomicky, na to si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, oba projekty zatím fungují zhruba rok. Podle Věry Horákové se však chystají i na prodej svého produktu jako certifikovaného výrobku.

 

Co jsou kalifornské žížaly

Byly vyšlechtěny v Kalifornii z obyčejné žížaly hnojní (Eisennia foetida). Vyžadují vysoký teplotní komfort – nepřežijí pod 4 °C a nad 42 °C. Potřebují také poměrně velký přísun pouze organické hmoty. Dožívají se vysokého věku (až 16 let), rychle se množí, ale nemigrují, takže ze zpevněné plochy nebo kompostéru neutečou.

 

Schéma vermikompostování

 

Zakládka vermikompostu na kompostárně Králov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *