Kategorie:
Nezařazené

MŽP zveřejnilo data o produkci odpadů za rok 2016

V roce 2016 Česká republika vyprodukovala 34,2 milionu tun všech odpadů, to je o 3 miliony tun méně než vloni. Z toho činily 1,4 milionu tun nebezpečné odpady a 32,8 milionu tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR tak připadá ročně produkce 3241 kg všech druhů odpadů.

Odpady obecně dokáže ČR využívat. Z 34,2 milionu tun všech odpadů bylo využito 85 %, z toho 82 % materiálově a 3 % energeticky. Na skládkách skončilo 9 % ze všech odpadů.

Komunální odpady a nakládání s nimi

Vloni tvořil podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů 16 %. Obyvatelé ČR jich v roce 2016 vyprodukovali 5,6 milionu tun, to je o více než 300 tisíc tun než v roce 2015. Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje 531 kg komunálního odpadu.

V roce 2016 jsme využili polovinu vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky.

Na skládkách skončilo 45 % komunálních odpadů, což je sice o 2 % méně než v roce 2015, ale stále není tento výsledek uspokojivý. MŽP předpokládá, že se situace bude nadále měnit s ohledem na od roku 2015 zavedené povinné třídění kovů a bioodpadu a na blížící se platný zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024, který je v české legislativě již od roku 2014.

Zásadně může přispět i schválení nového zákona o odpadech včetně v něm připravených nástrojů, jakým je PAYT (Zaplatíš, kolik vyhodíš) nebo sběr odpadu Door-to-Door, který je připraven pro novou vládu.

Link na produkci všech odpadů a komunálních odpadů za rok 2016 zde.

Indikátory odpadového hospodářství 2016 najdete zde.

Produkce odpadů v krajích za rok 2016 zde.

*

 

Zdroj:  Ministerstvo životního prostředí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *