Memorandum

Memorandum Na 6. mezinárodní konference RECYCLING 2001, která se konala ve dnech 22.-23. března v Brně pod názvem "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin", vyhlásili účastníci společné memorandum: Stavebních odpadů je v podmínkách ČR vykazováno kolem...

Memorandum

Na 6. mezinárodní konference RECYCLING 2001, která se konala ve dnech 22.-23. března v Brně pod názvem „Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin“, vyhlásili účastníci společné memorandum:

Stavebních odpadů je v podmínkách ČR vykazováno kolem 20 až 25 % z celkového množství všech odpadů vzniklých na území ČR, což činí více než 8 mil. tun za rok.

Stavební odpady lze v současnosti za ekonomicky přijatelných cenových nákladů recyklovat a vzniklými materiály – recykláty – plně nahrazovat primární suroviny, zejména písky a stavební kámen, což je plně v souladu se Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin, přijatou vládou ČR v roce 1999. Navíc je tak omezováno množství odpadů určených ke zneškodnění, a tím snižováno další zatěžování životního prostředí.

S ohledem na množství vznikajících stavebních odpadů na území ČR a možnostem využití recyklátů z nich vyrobených, které představují plnohodnotné suroviny pro další stavební výrobu, považujeme za nadále neúnosné ignorování recyklace stavebních odpadů ze strany některých orgánů státní správy jako jsou stavební úřady, báňské úřady, ČIŽP a další.

Tato skutečnost je zejména alarmující u MŽP, setrvávajícího v oblasti problematiky recyklace stavebních odpadů spíše v rovině verbálních proklamací než skutků. Tím dochází k dalšímu masivnímu nelegálnímu a pololegálnímu ukládání neupravených, směsných stavebních odpadů na volné plochy pod záminkami účelových rekultivací a terénních úprav.

Tento faktický přístup shledáváme naprosto v rozporu se současným stavem a dalšími vývojovými trendy zemí Evropské unie, o členství v níž usiluje i ČR.

Vyzýváme proto veškeré dotčené orgány státní správy o okamžité řešení této alarmující situace tak, aby se podmínky pro recyklaci stavebních odpadů přiblížily nejpozději v horizontu 3 let podmínkám běžným v rozvinutých zemích EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *