Memorandum k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

Zástupci kolektivních systémů a profesních organizací vydali memorandum k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ), v němž požadují úpravu návrhu, která zajistí optimální a ekonomicky efektivní a transparentní plnění závazků České republiky vůči EU na úseku zajištění konečné fáze životního cyklu vybraných výrobků, zejména elektrozařízení a přenosných baterií nebo akumulátorů.

Navrhované teze k předloženému návrhu ZVUŽ vychází z praktické zkušenosti, a to i okolních států EU, kdy řádné plnění rozšířené odpovědnosti výrobce (viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – směrnice OEEZ) je možné i v méně regulovaném prostředí a při zachování tržních mechanismů, kdy takové plnění je pro spotřebitele, resp. konečného uživatele, ale i pro stát finančně výrazně méně zatěžující. Definice povinnost plnění recyklačních cílů dle směrnice OEEZ je na úrovni státu. Ten ji plní mimo jiné prostřednictvím kolektivních systémů, na které přenáší recyklační cíle v rozhodnutí, kterým povoluje činnost kolektivního systému a prostřednictvím zpracovatelů, kteří zpracovávají i OEEZ shromážděné mimo sběrný systém kolektivních systémů.

Zpracovatelem je subjekt, který je oprávněn ke zpracování OEEZ, na základě souhlasu krajského úřadu. Vzhledem k uvedeným principům Směrnice OEEZ a současnému návrhu ZVUŽ  požaduje memorandum, aby MŽP přehodnotilo tyto body:

1) Požadavek neuzavřené sběrné sítě na sběr vysloužilých elektrozařízení, odpadu a přenosných baterií nebo akumulátorů. Aktuální návrh ZVUŽ obsahuje tzv. uzavřenou sběrnou síť, kterou prosazují pouze dva kolektivní systémy, a která by ze střednědobého horizontu vedla k likvidaci zpracovatelských kapacit elektroodpadů, které nejsou majetkově propojené s kolektivními systémy.

2)  Zachování možnosti pro zpracovatele přebírat ke zpracování OEEZ, baterie nebo akumulátory od spotřebitelů (konečných uživatelů).

3) Možnost rozhodnout o zpracování OEEZ, baterií nebo akumulátorů, které sám zpracovatel sebral na místě zpětného odběru nebo odděleného sběru

4) Odstranění tzv. Koordinačního centra jako zcela nadbytečného a neefektivního subjektu, který výrazně prodraží systém.
5) Zákaz vertikální integrace mezi kolektivním systémem a zpracovatelem, tj. absolutní oddělení vlastnické a personální struktury a činnosti zpracování OEEZ od provozovatelů kolektivních systémů a propojených osob. Obdobně jako v jiných zemích EU.

6) Zachování tržních principů při výběru zpracovatele elektroodpadu, tj. zejména vypuštění komoditní burzy z návrhu ZVUŽ.*

Pod memorandem jsou podepsány tyto organizace:

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s. Česká asociace odpadového hospodářství

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a. s.

Kolektivní systém provozovaný společností REMA Battery, s. r. o.

Kolektivní systém provozovaný společností EKOLAMP s. r. o.

Kolektivní systém provozovaný společností REsolar s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *