MĚĎ A ENERGIE

Spotřeba energie potřebná na získávání základních surovin není vždy úměrná obsahu suroviny v hornině. Materiály Open University uvádějí porovnání, jak se změní spotřeba energie na výrobu mědi, když bude nutno těžit rudu s nižším obsahem Cu, a to až do na úroveň průměrného obsahu mědi v zemské kůře....

Spotřeba energie potřebná na získávání základních surovin není vždy úměrná obsahu suroviny v hornině. Materiály Open University uvádějí porovnání, jak se změní spotřeba energie na výrobu mědi, když bude nutno těžit rudu s nižším obsahem Cu, a to až do na úroveň průměrného obsahu mědi v zemské kůře.

Při nutnosti těžby rudy s průměrným obsahem 0,2-0,3 % Cu se na přípravu 1 kg mědi spotřebuje asi 80 kWhth . Při snižování obsahu na 0,1 % obsahu mědi v rudě se spotřeba energie zvyšuje přímo úměrně. S poklesem obsahu mědi až na úroveň průměrného výskytu v zemské kůře (0,005 %) by se spotřeba energie zvýšila velmi prudce. S použitím stávajících technologií by dosáhla až 3 MWhth, což je asi 37,5 násobek spotřeby proti koncentraci 0,2-0,3 % Cu v rudě.

– pos –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *