Letos se slaví poprvé Evropský den recyklace baterií

Ve středu 9. září se slaví historicky první Evropský den recyklace baterií. Ten byl vyhlášen evropskou asociací Eucobat, která reprezentuje 15 významných kolektivních systémů pro zpětný odběr baterií z 13 evropských zemí. Jejím členem je i česká nezisková organizace ECOBAT, která vznik tohoto dne iniciovala, a za jejíž podpory se tento den slaví i v České republice.

 Hlavním cílem Evropského dne recyklace baterií je zvýšení povědomí evropské veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace použitých baterií a akumulátorů. Pro veřejnost je 9. září příležitost odnést všechny použité baterie ze svých domácností na jedno ze sběrných míst.

Datum 9. září se váže k narozeninám slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho, který se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Galvaniho badatelská činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů.

„Jsem potěšen, že se 9. září zařadí mezi jiné významné dny, které se slaví na lokální, evropské nebo celosvětové úrovni. Problematika třídění a recyklace baterií se velmi pozvolna dostává i do povědomí české veřejnosti, stále se nám však daří každoročně zpětně odebrat jen necelou třetinu všech použitých baterií a akumulátorů dodaných na český trh. Další aktivní osvěta, i v podobě Evropského dne recyklace baterií, je tedy na místě a ECOBATem i ostatními evropskými kolektivními systémy je velmi vítaná,“ říká Petr Kratochvíl, ředitel neziskové společnosti ECOBAT, a dodává: „Doufáme, že tento den využijí občané k tomu, aby všechny vybité baterie, které doma najdou, přinesli na sběrné místo. Těch je v České republice již více než 19 tisíc.“

V každé české domácnosti se nachází průměrně 49 baterií, z toho 8 použitých. To představuje více než 5000 tun baterií, které čekají na to, až se vrátí k recyklaci. Čím více vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.  Baterie však představují i riziko pro životní prostředí. Obsahují totiž některé toxické látky, které se z baterií časem začnou uvolňovat, a mohou tak znečistit spodní i povrchové vody. Dostanou-li se baterie spolu s komunálním odpadem do spalovny, mají zase negativní vliv na kvalitu ovzduší.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *