Křest knihy Kompostování a kompostárny

Na veletrhu TECHAGRO, který právě probíhá na výstavišti v Brně, byla včera pokřtěna kniha Kompostování a kompostárny. Vedoucí autorského kolektivu Ing. Petr Plíva, CSc., z Výzkumného ústavu zemědělské techniky přizval ke spolupráci řadu dalších odborníků.

Na slavnostním křtu se sešli autoři publikace spolu se zástupci vydavatelství, partneři publikace i další odborníci a návštěvníci veletrhu. Petr Plíva při svém vystoupení zdůraznil, že širší využívání kompostu může pomoci odstranit snižující se kvalitu půd na naše území. Ředitel vydavatelství Profi Press, Ing. Martin Sedláček, zase vyjádřil přání, aby nová publikace byla přínosem pro všechny zájemce o kompostování.

Publikace volně navazuje na knihu Kompostování v pásových hromadách na volné ploše vydanou v nakladatelství vydavatelství Profi Press s. r. o. v roce 2009,   řeší však  zpracování a využití surovin a bioodpadů technologii kompostování z širšího pojetí a do větší hloubky.

V úvodní části publikace je dán prostor poznatkům, které dokumentují význam kompostování, a zejména využití kompostu v širším měřítku. Jsou uvedeny i přínosy spojené s aplikací kompostu na zemědělskou půdu. V další časti jsou popsány charakteristické znaky surovin, které vstupují do procesu přeměny technologii kompostování, včetně jejich potenciálního množství a systému sběru a svozu zejména bioodpadů z komunální sféry. Dále jsou v publikaci uvedeny teoretické znalosti a praktické zkušenosti z vlastního technologického procesu kompostování, od přípravy a založeni surovin do kompostovací zakládky přes monitorování a řízení celého procesu až k výrobě konečného produktu. Popis odlišností jednotlivých technologií výroby kompostu je doplněn informacemi o použité technice a doporučeném vybavení pro řízení výroby.

V závěrečných kapitolách jsou popsána pravidla hodnoceni vyrobeného kompostu a způsoby jeho konečného zpracování a expedice, a to nejen pro aplikaci na zemědělskou půdu. Autoři  také v publikaci shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách, které získali přímo v provozech kompostovacích zařízení a  o nichž se v publikaci nebylo možno podrobněji rozepsat.

Kompostování a kompostárny, autoři: Ing. Petr Plíva, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Květuše Hejátková, Ing. Amitava Roy, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Vydalo vydavatelství odborného tisku Profi Press s. r. o., Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,

www.profipress.cz Publikaci objednávejte na adrese vydavatelství nebo na tel.: 277 001 600, 601

 

 

Obr:

Novou knihu na slavnostním setkání společně pokřtil (zprava) Ing. Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press,  Hana Gruntorádová, odpovědná redaktorka publikace (Profi Press), za celý autorský kolektiv Ing. Petr Plíva, Ing. Martin Karban, ředitel VÚZT, zcela vlevo  Lukáš Šlížek, provozní ředitel společnosti Energreen Projekt, s. r. o.,  hlavní  partner publikace.*

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *