Kategorie:
Nezařazené

Kontrolní akce na chemické látky

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se zapojili do kontrolní akce, která byla součástí pilotního projektu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Ten zjišťoval dodržování chemické legislativy v evropských zemích.

Kontrolována byla povinnost uvádět „typ nebezpečnosti“ v rámci internetového prodeje chemických směsí. Minimem informací, které by měl mít spotřebitel k dispozici, je uvedení takzvaných H-vět, např. „Může vyvolat alergickou reakci“ nebo „Zdraví škodlivý při požití“. Inspektoři ČIŽP prověřili v Česku přes 50 provozovatelů e-shopů a uloženo bylo celkem 43 pravomocných pokut.

Pokutu dostala například společnost Alza.cz a. s. za nedodržování povinností při prodeji chemikálií na internetu. Výrobky nabízené v e-shopu měly nečitelné údaje o svých nebezpečných vlastnostech nebo přelepené pokyny o bezpečném zacházení. Provozovatel e-shopu www.mall.cz dostal pokutu 90 tisíc korun, protože neuvedl požadované informace o nebezpečnosti u několika výrobků a nesplnil povinnost uvést povinné věty.

Podle závěrečné zprávy ECHA bylo po celé Evropě zkontrolováno 1314 výrobků. Nejčastěji byly prověřovány chemické směsi určené pro domácnost (38 % – čisticí přípravky, bazénová chemie, čističe odpadů), dále stavební chemie (17 % – nátěrové hmoty, lepidla, ředidla) a také výrobky pro motorová vozidla (14 % – čističe, barvy, maziva). Porušení legislativy bylo zjištěno u 1083 výrobků (cca 82 %).*

Obr. Výrobky nabízené v e-shopech měly nečitelné údaje o svých nebezpečných vlastnostech

Foto: ČIŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *