Konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady“

Společnost Aquatest zve na první česko-polskou konferenci s názvem "Výzvy v nakládání s komunálními odpady". Setkání se uskuteční již 23.-24. 5. v ostravském Clarion Congress Hotelu.


PROGRAM KONFERENCE:

23. květen 2018

9:00 Registrace účastníků a káva na přivítanou
9:30 Záhájení konference – Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj a senátor
9:45  Výzvy v odpadovém hospodářství v České republice a v Polsku

Jaromír Manhart
Ministerstvo životního prostředí, ČR

Przedstawiciel*
Ministerstwo Środowiska, Polsko

Pavlína Kulhánková
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČR

10:30 Možnosti financování investic v odpadovém hospodářství

Tomáš Kovařík
SFŽP ČR

Jarosław Roliński*
NFOŚiGW, Polsko

11:00 Přestávka na kávu

11:30 -12:30 Panelová studie: Výzvy nakládání s komunálními odpady – požadavky Evropské unie a skutečnost

Účastníci panelu:
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí, ČR
Przedstawiciel*, Ministerstwo Środowiska, Polsko
Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČR
Przedstawiciel*, Ministerstwo Energii, Polsko
Tomáš Kovařík, SFŽP ČR
Jarosław Roliński*, NFOŚiGW, Polsko
Miloš Kužvart, SGS Česká republika s. r. o.
Richard Blahut, Frýdecká skládka, a. s.
Jerzy Starypan, Beskid Żywiec Sp. z o.o.
Petr Balner, EKO-KOM, a. s.
Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

12:30 Porovnání nakládání s komunálními odpady v České republice a v Polsku

Michal Kříž
AQUATEST a. s.

Andrzej Krzyśków, proGeo Sp. z o.o.

13:00 Prezentace TOMRA
13:30 Úroveň využití, recykling, separovaný sběr – recept na úspěch

Richard Blahut
Frýdecká skládka, a. s.

Petr Balner
EKO-KOM, a .s.

14:00 Prezentace SUTCO
14:20 Úroveň využití, recykling, separovaný sběr – jak se to dělá v Polsku

Jerzy Starypan
Beskid Żywiec Sp. z o.o.

Jakub Tyczkowski
Rekopol O.O. S.A.

14:50 Oběd

16:00 Zpracování komunálních odpadů, nové směry v České republice – nakládání s bioodpady a kalorickou frakcí

Petr Bielan
OZO Ostrava s. r. o.

Kristýna Tomsová
INGEA recyklace, s. r. o.

Jan Michálek
GASCONTROL, spol. s r. o.

16:45 Energetické využití komunálních odpadů v Polsku – požadavky na palivo z odpadu

Przedstawiciel*
Ministerstwo Energii

dr inż. Ryszard Wasilewski
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

17:15 Energetické využití komunálních odpadů v České republice – multipalivové zařízení, požadavky na palivo z odpadu

Miloš Kužvart
SGS Czech republic, s. r. o.

Marcel Vrátný
Veolia Energie ČR, a. s.

17:45 Zpracování komunálního odpadu – třídění odpadu, trendy v Polsku

Wiesław Pasierbek
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

Janusz Różański, KOMART Sp. z o.o.

18:15 -19:00 Panelová studie: Dobré praktiky při nakládání s bioodpady v ČR. Dobré praktiky ve fungování třídíren v Polsku. Nakládání s kalorickou frakcí v ČR a v Polsku. Závěry

Účastníci panelu:
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí, ČR
Przedstawiciel*, Ministerstwo Środowiska, Polsko
Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČR
Przedstawiciel*, Ministerstwo Energii, Polsko
Petr Bielan, OZO Ostrava
Wiesław Pasierbek, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Janusz Różański, KOMART Sp. z o.o.
Michal Kříž, AQUATEST a. s.
Andrzej Krzyśków, proGeo Sp. z o.o.

20:00 Večeře s vystoupením kapely Legendy se vrací

 

24. května 2018

9:00 Zahájení 2. dne konference

9:00 Pro české účastníky:
Poznávací cesta Polsko – třídicí linky odpadů ZGO Bielsko-Biala a Komart Knurów.

Zakład Gospodarki Odpadami, Bielsko-Biała – Zařízení pro nakládání s odpady, Bielsko-Biala
Jedno z nejnovějších zařízení v Polsku. Zařízení se skládá mimo jiné z třídírny odpadů o kapacitě min. 70 000 t/rok ve dvousměnném provozu, přičemž technologie je přizpůsobena jak separaci SKO, tak i k dotřídění druhotných ze separovaného sběru; a z kompostárny biologicky rozložitelných odpadů s technickou kapacitou min. 25 000 t/rok. Proces intenzivního kompostování odpadů se provádí automatizovaným způsobem v 11 uzavřených bioreaktorech.

Zařízení Komart v Knurowie
V roce 2009 bylo uvedeno Zařízení na třídění odpadů do provozu společně s moderní třídicí linkou. Další investice byla dokončena v roce 2013 uvedení do provozu plně automatizovaného zařízení na kompostování biologicky rozložitelných odpadů. Vstupním materiálem pro proces kompostování jsou separovaně sbírané zelené biologické odpady, vytříděná biologická frakce z SKO a jiné biologicky rozložitelné odpady. V roce 2016 byla třídicí linka vybavena optickoelektronickými a balistickými separátory, které umožnily zvýšit využití druhotných surovin.

9:00 Pro polské účastníky:
Návštěva zařízení v ČR– bioplynová stanice DEPOS Horní Suchá a. s., linka na produkci alternativního paliva RDF a kompostárna OZO Ostrava s. r. o.

OZO Ostrava s. r. o. – městská společnost na území města Ostravy

Kompostárna – OZO Ostrava s. r. o.
Kompostárna s kapacitou 15 000 tun za rok s výrobou kompostu a substrátů. Provoz je krechtový, provzdušňování pomocí překopávače kompostu. Kompost je certifikovaný a běžně prodejný.

Linka na výrobu paliva – OZO Ostrava s. r. o.
Jedná se o linku na výrobu paliva z vhodných odpadů (papír, textil, dřevo, plast). Jedním ze vstupů na linku paliva je i výstup z dotřiďovací linky separovaného plastu. Kapacita výroby 25 tis. tun
paliva za rok. Jedná se o dvoustupňové drcení odpadů s vytříděním kovů, nedrtitelných frakcí a PVC. Výstupem je palivo pro cementárny jako náhrada černého uhlí.

Zařízení pro anaerobní digesci a produkci bioplynu – DEPOS Horní Suchá, a. s.
Zařízení slouží k využívání biologicky rozložitelných odpadů technologií anaerobní digesce (AD). Anaerobní technologie využívá mikrobiální přeměny organických látek bez přístupu vzduchu pro výrobu bioplynu. Následně je bioplyn spalován v kogenerační jednotce, kterou tvoří 3 mikroturbíny, pomocí nichž je vyráběna elektrická a tepelná energie. Instalace mikroturbín ve spojení s bioplynovou stanicí je v ČR ojedinělá a výjimečná.

14:00 Oběd na trase


Pozn. : Celá konference bude simultánně tlumočena, jednacími jazyky jsou čeština a polština.
* bude potvrzeno

Přihlášky na konferenci zasílejte na e-mailovou adresu: odpadykonference@aquatest.cz

*

Další informace na: www.aquatest.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *