Konference Odpady a obce chystá bohatý program

Čtvrtý ročník konference Odpady a obce, která proběhne ve dnech 11. a 12. června v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, organizačně zajišťuje Mgr. Hana Hradecká ze společnosti EKO-KOM, a. s. Zeptali jsme se na programové plány.Konference je určena pro všechny, kdo se zabývají odpadovým...

Čtvrtý ročník konference Odpady a obce, která proběhne ve dnech 11. a 12. června v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, organizačně zajišťuje Mgr. Hana Hradecká ze společnosti EKO-KOM, a. s. Zeptali jsme se na programové plány.

Konference je určena pro všechny, kdo se zabývají odpadovým hospodářství ve městech a obcích. Existuje „top“ téma?
Vzhledem k tomu, že v červnu také proběhne referendum k Evropské unii, zaměřujeme se na aktuální problémy a úkoly, které v této souvislosti musejí obce a města řešit. Jde o implementaci směrnic EU do našeho právního řádu ČR, ale také o praktické zkušenosti z běžného života, které mohou ilustrovat fungování systémů odpadového hospodářství v jednotlivých municipalitách. Rádi bychom účastníky seznámili s projekty ISPA, které se již v ČR realizují.
A co česká legislativa?
Základní právní normy jsou již hotovy a přizpůsobeny požadavkům Evropské unie. Nyní je nejožehavějším tématem Plán odpadového hospodářství. V současnosti je v legislativní radě vlády, ale možná, že do června již bude známa jeho závazná podoba. Na něj naváží plány odpadového hospodářství krajů. Tyto dokumenty by měly do budoucna nastavit základní rámec a strategii nakládání s odpady v krajích, a jsou proto pro každou obec mimořádně důležité. Proto o nich chceme vést rozsáhlou diskusi. 
A jaká další témata pro konferenci chystáte?
Myslím, že velmi zajímavé budou přednášky prezentující výsledky výzkumných úkolů, financovaných Ministerstvem životního prostředí (VaV). Jeden se týká skladby domovního odpadu a hledání standardů, které tuto skladbu vyjadřují, druhý zkoumá životní cyklus druhotných surovin (LCA).
Oblíbenou a již tradiční specialitou naší konference je panelová diskuse o možnostech zpracování a využití vytříděných odpadů (PET, směsné plasty, sklo a nápojové kartony). Ke každé komoditě jsme pozvali také kolegy ze zahraničí: zástupce Duales System Deutschland bude hovořit o změnách postoje k masivní recyklaci plastů, která se nyní v SNR projevuje. Další zahraniční hosté nás seznámí se zkušenostmi se zpracováním PET a nápojových kartonů v Evropě.
Chystáme také blok ke zpětnému odběru nejen obalů, ale i ostatních komodit.
Konference však nejsou jen přednášky, ale také osobní setkání.
Myslím, že program konference je velmi bohatý. Snažíme se nahustit program tak, aby účastníci získali maximum informací a podnětů, ale nemuseli na ně vynakládat příliš mnoho času. Nicméně po náročném dni jednání je třeba si odpočinout. Jako každý rok proto mají účastníci vyhrazen věhlasný hradecký Aquapark. Dá se říci, že i to je naše specialita.
-jst –

Odpadové dny 2003
pořádají EKO-KOM, a.s. a ECONOMIA, a.s.
Konference ODPADY a OBCE
11. a 12. 6. 2003
Kongresové centrum ALDIS
Hradec Králové
Přihlášky a podrobný program na www.ekokom.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *