KLESAJÍCÍ NÁKLADY

V roce 1998 bylo v SRN opětně využito 634 000 tun plastových obalů. Současně se podařilo snížit náklady na recyklaci plastů v duálním systému. Náklady na recyklaci tuny odpadů byly v minulém roce asi o 5 % nižší než v roce 1997, což znamená od roku 1996 pokles o dobrých 15 %. Průměrné náklady na...

V roce 1998 bylo v SRN opětně využito 634 000 tun plastových obalů. Současně se podařilo snížit náklady na recyklaci plastů v duálním systému. Náklady na recyklaci tuny odpadů byly v minulém roce asi o 5 % nižší než v roce 1997, což znamená od roku 1996 pokles o dobrých 15 %.

Průměrné náklady na zhodnocování jedné tuny použitého plastového prodejního obalu trvale klesají: v roce 1998 se náklady pohybovaly kolem 692 DEM, v roce 1997 to bylo asi 727 a v roce 1996 kolem 815 DEM.

„Stoupající zhodnocovaná množství a klesající náklady jsou zřetelným znamením toho, že náš systém funguje,“ sdělil obchodní ředitel Německé společnosti pro recyklaci plastů (DKR). Bilance DKR za rok 1998 vykazuje náklady na služby smluvních partnerů ve výši 399 mil. DEM (v roce 1997 činily 434 mil.). Celkový obrat se snížil z 467 na 414 mil. DEM.

Také v příštích letech je žádoucí dále snižovat náklady na recyklaci. Za tím účelem se plánuje přeměna předmětového třídění na třídění podle druhů plastů, změna smluvního zajišťování surovin. K těmto záměrům má výrazně přispět i intenzivní výzkum tržních výrobků, který by zajistil lepší prodejnost výrobků z recyklovaných plastů. Podle vedení DKR by uvedená opatření měla přispět k zřetelnému zvýšení kvality druhotných surovin, tedy k jejich mnohem vyššímu využití.

Chemické nebo mechanické pochody recyklace použitých plastových prodejních obalů by měly odlehčit životnímu prostředí a současně by měly být hospodárné. Úspora energie např. u znovuvyužitých lahví by se mohla zvýšit ze 60 na 90 %. Podmínkou je, aby třídicí systémy dodávaly správně vytříděné frakce plastů.

– stř –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *