Kde jsou směsné plasty?

Nad touto zvláštní otázkou se možná zamyslel mnohý, kdo vidí ve městech žluté kontejnery s nápisem "Jen PET lahve". Je třeba se ptát, kde je pak prostor pro další plastové odpady - kelímky, misky, hračky, sáčky a tašky? Odpověď je jednoduchá: není ekonomické se směsnými plasty zabývat. Chceme-li...

Nad touto zvláštní otázkou se možná zamyslel mnohý, kdo vidí ve městech žluté kontejnery s nápisem „Jen PET lahve“.

Je třeba se ptát, kde je pak prostor pro další plastové odpady – kelímky, misky, hračky, sáčky a tašky? Odpověď je jednoduchá: není ekonomické se směsnými plasty zabývat.

Chceme-li třídit směsné plasty, vzniknou v každém případě vetší náklady: minimálně jeden další zaměstnanec u třídicího pásu, další box nebo skladovací prostor, náklady na odvoz. Když přičteme to, že za směs lze jen těžko počítat s nějakým finančním příjmem od potencionálního odběratele, naopak spíše se ještě platí, tak je jasné, že směsné plasty nejsou ekonomickým přínosem. Výsledná logika svozových firem je pak zcela jasná – maximálně omezit množství tohoto druhu odpadu v separovaných plastech a tak zvýšit svoji konkurenceschopnost na přesyceném odpadářském trhu.

Na hranici ekonomičnosti

I naše společnost se zabývá svozem a následným tříděním separovaných plastů v regionu Kladna a Berouna, a máme zde s tímto způsobem „konkurenčního boje“ své zkušenosti. Přesto nadále zachováváme systém svozu všech plastových odpadů, i když je to někdy skutečně na hranici ekonomičnosti.

Důvody samozřejmě nemohou být jen ryze ekologické (to by bohužel znamenalo rychlý zánik jakékoliv firmy), ale naše společnost tento materiál umí a chce zpracovávat. Donedávna jsem se zabývali klasickou přímou recyklací na výrobu různých profilů, tyčí apod. Bohužel však firma KOMEKO (ač jedna z nejstarších akciových společností v ČR) prošla takovou řadou změn a zvratů, že svoji pozici na už tak malém trhu recyklovaných výrobků ztratila. Ten tak alespoň naštěstí zůstal firmám jako třeba Transform Bohdaneč, které dokázaly najít správný druh výrobku a díky velkému úsilí překonaly nejhorší období tohoto odvětví.

Dnes tedy směsný plast využíváme jiným způsobem, a to jako materiál pro výrobu tuhých alternativních paliv (TAP) pro cementářské pece. Využívání odpadů na výrobu TAP má pro obce jedno velké pozitivum, a to je výrazné rozšíření spektra odebíraných odpadů. V rámečku je uveden přehled jednolivých složek tak, jak je používán v informačních letácích pro naše partnerské obce.

Plast není

Z předchozích odstavců je zcela zřejmé, že poptávka po směsných plastech a dalších materiálech na bázi plastů, existuje. Co však není, je právě ten směsný plast!

Je známé, že ekonomika většiny obcí je natolik nepříznivá, že musí hledat úspory na každém kroku, a tak často zvolí pro zajištění separace firmu, která sváží jen PET lahve a je tak levnější. Rád bych ale věřil, že s postupným naplňováním zákona o obalech a současným zvyšováním dotací od společnosti EKOKOM, a. s., se tento zúžený, pro životní prostředí nepříznivý trend v separaci plastů zastaví, abychom za čas nepotkávali žluté kontejnery s nápisem: „Jen bílé PET lahve o objemu 1,5 litru“

Milan Tomášek,

KOMEKO a. s., Kamenné Žehrovice

(Předneseno na konferenci Odpady a obce v rámci cyklu Odpadové dny 2002)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *