Archiv pro rubriku: Věda a výzkum

Filtr

SZÚ: Díky teplým zimám pokleslo znečištění ovzduší v Česku

Teplotně nadprůměrné zimy v letech 2012 až 2020 a mimořádně příznivé rozptylové podmínky v loňském roce jsou hlavní příčinou toho, že v Česku meziročně opět významně poklesly koncentrace většiny měřených látek v ovzduší. Případná změna meteorologických faktorů by ale mohla znamenat rychlý návrat většího znečištění. V souvislosti s vydáním aktualizovaných...

Kategorie: Ochrana životního prostředí, Praxe, Věda a výzkum

Další prototyp plazmového reaktoru vyvíjený v Dubé bude mít i komerční využití

Společnost Millenium Technologies uvedla do provozu ve svém vědecko-technickém parku v Dubé na Českolipsku třetí vylepšený prototyp reaktoru pro plazmové zplyňování odpadu. Za hodinu zpracuje až 150 kilogramů vstupní suroviny. Vyrábí plyny, využitelné dále jako chemické suroviny či jako zdroj energie. Do začátku jara příštího roku chce firma v Dubé...

Kategorie: Nakládání s odpady, Praxe, Regiony, Technologie a vývoj, Věda a výzkum

Vědci vyvinuli technologii, která umožňuje využít oxid uhličitý vzniklý při výrobě vína

Vědci z Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně ve spolupráci se společností M-ex Production přišli s technologií, která jim umožňuje zachytit plyny vznikající při kvašení vína. Jde zejména o oxid uhličitý (CO2), který má ve vinařství řadu použití, proto nyní zjišťují, jak takto zachycené plyny zpětně využít. Univerzita o tom informovala...

Kategorie: Ochrana životního prostředí, Praxe, Věda a výzkum

Vědci se pouští do výzkumu, který má přinést ekologický manuál pro festivaly

Snížit negativní dopad hudebních festivalů na životní prostředí a podpořit správné nakládání s odpady je cílem projektu vědců z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Odborníci chtějí připravit manuál pro pořadatele podobných akcí. V souvislosti s tím budou zkoumat chování festivalových návštěvníků a působit na jejich návyky. O projektu informovala...

Kategorie: Ochrana životního prostředí, Osvěta, Praxe, Předcházení vzniku odpadů, Věda a výzkum

Lokalita Hrádek se brání proti jadernému úložišti, varuje před možným poškozením zdroje vody

Obce z lokality Hrádek na Jihlavsku zvažované pro hlubinné úložiště jaderného odpadu se tomu dlouhodobě brání s odkazem na to, že by mohly být poškozeny zdroje vody. Jejich právní zástupce Luboš Kliment médiím sdělil, že podle něj Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) při posuzování území opominula pásmo chránící povodí řeky...

Kategorie: Kauzy a spory, Nakládání s odpady, Praxe, Regiony, Věda a výzkum

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Mrtvé dřevo v různé fázi rozkladu ročně uvolní množství uhlíku odpovídající celosvětovým emisím z fosilních paliv. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu s českou účastí. Odborníci také poprvé zjistili, jak se na rozkladu dřeva podílí hmyz. Na projektu spolupracovalo 50 výzkumných skupin, za Česko se zúčastnil Mikrobiologický ústav AV (MÚ...

Kategorie: Osvěta, Praxe, Věda a výzkum, Zahraniční

Koronavirus ve školách v Praze zjistí odborníci z odpadních vod

Přítomnost koronaviru mezi dětmi a zaměstnanci základních škol v Praze 9 a Praze-Lysolajích budou nově zjišťovat z odpadních vod automatické sběrače umístěné v kanálech. Vzorky se budou pravidelně odesílat do laboratoří. Pokud se v nich vyskytne virus, děti i zaměstnanci budou otestováni PCR metodou na covid-19. Novinářům to řekli primátorův...

Kategorie: Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Praxe, Regiony, Věda a výzkum

Inspekce se na základě podnětu zabývá experimentem vědců a rybářů na řece Bečvě

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se zabývá nedávným experimentem vědců a rybářů na řece Bečvě, kterým se snažili přispět k objasnění loňské otravy řeky. Mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka sdělil, že inspekce se pokusem zabývá ze zákona na základě podnětu, který obdržela. Kdo podnět podal, není jasné. Mluvčí ČIŽP uvedl, že...

Kategorie: Kauzy a spory, Ochrana životního prostředí, Praxe, Regiony, Věda a výzkum

Státní podnik DIAMO vybudoval speciální laboratoř na monitoring důlních plynů

Státní podnik DIAMO vybudoval v Ostravě speciální pracoviště pro měření a vyhodnocování výstupů důlních plynů. Akreditovaná zkušební laboratoř atmogeochemie má přispět ke zvýšení ochrany okolních obyvatel. Bude sloužit jak pro účely sanačních a kontrolních činností, tak i pro veřejnost při realizaci staveb komerčních či soukromých, případně při dalších úkonech.

Kategorie: Ochrana životního prostředí, Praxe, Regiony, Technologie a vývoj, Věda a výzkum

Časopis Odpady: Kutnohorská kompostárna testuje kompostování a vermikompostování nasávané kartonáže

Tlak na snižování jednorázových plastů vede prodejce k vyhledávání alternativních materiálů. Mezi ně patří právě nasávané kartonáže, které nejsou příliš drahé a mají minimální dopad na životní prostředí. Jejich nevýhodou však je, že se už nedají dále recyklovat. Kompostárna v Kutné Hoře proto aktuálně testuje, jak se dá tento materiál...

Kategorie: Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Praxe, Regiony, Věda a výzkum