Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

Přeprava nebezpečných odpadů: Nastane konec papírování?

Proces vedení a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů byl zaveden před více než dvaceti lety a nezaznamenal prakticky žádnou legislativní změnu. Dnes představuje pro odesílatele a příjemce, ale také pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) komplikované, zastaralé, finančně a administrativně náročné řešení.

Kategorie: Téma měsíce

Fond ASEKOL podpoří 45 projektů

V už 7. ročníku grantového řízení Fondu ASEKOL se letos sešlo 59 přihlášek projektů zaměřených na podporu a zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Mezi 45 z nich fond rozdělí více než 2 miliony korun.

Kategorie: Téma měsíce

Na bioodpad se žížalami

Vermikompostování, tedy kompostování pomocí žížal, se vyznačuje technickou jednoduchostí a nízkými náklady. Dva větší projekty - na kompostárně Králov a v Bělotíně - si jejich realizátoři zatím pochvalují.

Kategorie: Téma měsíce

Zpracování BRO v obcích

Biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO) produkovaný na území měst a obcí je specifickým druhem odpadu, který má výrazný potenciál dalšího rozvoje produkce a také možností zpracování.

Kategorie: Téma měsíce

Lidé odevzdali méně starých spotřebičů

Občané České republiky v roce 2013 vytřídili méně vysloužilých elektrozařízení. Po dramatických více než 30% nárůstech před rokem 2009 a stagnaci v minulých dvou letech tak došlo poprvé k výraznějšímu poklesu množství sebraných elektrospotřebičů.

Kategorie: Téma měsíce

MŽP: »Je to jediný způsob, jak stihnout udělat změny"

Zvýšení cen za skládkování, stanovení termínu pro zákaz skládkování a další zásadní změny v odpadovém hospodářství se v pracovních skupinách projednávají už roky, ale bez konkrétního výstupu. Pak najednou přišla bomba: všechny tyto změny se objevily jako poslanecký návrh u návrhu elektrošrotové novely.

Kategorie: Téma měsíce