Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

Do diáře

Program Informatiky 2000 9. ročník seminářů a workshopů na aktuální témata, pořádaný společností BIJO TC, a. s., Praha. 24. 2. Popílky jako ekologický problém 30. 3. Vstup ČR do EU z hlediska ochrany životního prostředí (ve spolupráci s CEMC) 20. 4. Odpady ze zdravotnictví (ve spolupráci s MEDISTYL...

Kategorie: Téma měsíce

Pozadu za Evropou

Energetická politika sleduje v zemích EU tři hlavní priority: efektivní využití neobnovitelných zdrojů energie, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Západoevropané považují alternativní zdroje za velmi perspektivní a poměrně masivně je podporují. V roce 1997 přijala Evropská...

Kategorie: Téma měsíce

PODPORA PHARE

Delegace Evropské komise již dokončila smlouvu na projekt "Rekultivace skládky - Hrádek nad Nisou", který zajistí financování sanace a zabezpečení staré skládky odpadů na pravém břehu řeky Nisy, těsně u státních hranic mezi Českou republikou, Německem a Polskem v místě bývalého povrchového dolu....

Kategorie: Téma měsíce

Prevence

ČESKO-NORSKÝ PROGRAM ČISTŠÍ PRODUKCE Před necelým rokem skončila druhá etapa regionálního projektu čistší produkce "Minimalizace průmyslového odpadu v Děčíně". Aktivita podniků a organizací zapojených do projektu šetří nejen životní prostředí, ale přináší také zajímavé ekonomické výsledky. Čistší...

Kategorie: Téma měsíce

GRANTY ECOLINKS

EcoLinks je společná iniciativa US AID a US DOC, která má napomáhat řešení environmentálních problémů v zemích střední a východní Evropy a nových nezávislých států (CEE/NIS). Usiluje o širší zapojení obcí a podnikatelské sféry v regionu CEE/NIS a USA. Program představují tři vzájemně propojené...

Kategorie: Téma měsíce

SATELITNÍ TECHNOLOGIE

V řízení skládkování se v současné době začínají uplatňovat satelitní technologie. Používá se tzv. systém GPS (Globální polohový systém). Lze ho využít při řízení skládkování, průzkumu a dohledu na skládky, rozšiřování a umisťování skládek. Tento systém lze také použít při lokalizaci speciálního...

Kategorie: Téma měsíce

PŘÍKLAD Z PRAXE

PLYNY V ABIOTICKÝCH SKLÁDKÁCH Skládkový plyn přispívá k výskytu tzv. skleníkových plynů. Může rovněž ohrožovat bezpečnost v okolí skládky i zhoršovat podmínky biologické rekultivace skládky po jejím uzavření. Zdrojem plynů ve skládkách odpadů jsou převážně organické odpady. Ze skládek obsahujících...

Kategorie: Téma měsíce

MĚĎ A ENERGIE

Spotřeba energie potřebná na získávání základních surovin není vždy úměrná obsahu suroviny v hornině. Materiály Open University uvádějí porovnání, jak se změní spotřeba energie na výrobu mědi, když bude nutno těžit rudu s nižším obsahem Cu, a to až do na úroveň průměrného obsahu mědi v zemské kůře....

Kategorie: Téma měsíce