Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

TRH SBĚROVÉHO PAPÍRU

RECYKLACE VYUŽITA MAXIMÁLNĚ Sběrový papír je jednou z nejvýznamnějších komodit vhodných pro recyklaci. Odborníci přitom odhadují, že se spotřeba papíru a lepenky u nás v příštích několika letech alespoň zdvojnásobí. Za první tři čtvrtletí loňského roku byla spotřeba papíru a lepenky v ČR celkem 611...

Kategorie: Téma měsíce

NOVINKA UNIVERSAL

Společnost VK Industrie představila svou novinku - nový typ lisovacího kontejneru na odpad pod názvem UNIVERSAL. Jedná se o stacionární lis SP II 380 U (přihlášen k patentování) a mobilní lisovací kontejner ASK 20-30 U. Obě zařízení už jsou vyráběna. U lisů jsou unifikovány veškeré pohony a...

Kategorie: Téma měsíce

AUTOVRAKY V JAPONSKU

Na silnicích Japonska jezdí 60 miliónů automobilů. Po jejich použití musí být ročně zešrotováno a odstraněno asi 5 miliónů autovraků. Množství stoupají, ale "není ještě žádný design pro recyklaci" přiznává člen vedení firmy Honda Takeshi Inoue, příslušný pro recyklaci. Totéž platí pro dovozní...

Kategorie: Téma měsíce

ZVELIČENÉ NEBEZPEČÍ?

EMISE DIOXINŮ Jediným přírodním zdrojem perzistentních organických látek (běžně označovaných jako dioxiny) jsou požáry lesů. Díky naší technologii se však v posledních letech dostávají do prostředí stále masivněji. Tyto vysokomolekulární sloučeniny jsou prokázanými karcinogeny. V přírodě...

Kategorie: Téma měsíce

SILNICE Z MOBILŮ

Světově ojedinělý dobrovolný recyklační program umožní sedmi miliónům australských uživatelů mobilních telefonů bezpečně likvidovat staré přístroje, jejich příslušenství a baterie. Austrálie patří mezi země s nejvyšším procentem uživatelů mobilních telefonů. Australská Asociace Mobilních...

Kategorie: Téma měsíce

V SOULADU S UNIÍ

NOVELA ZAVEDE LIMITY PRO SPALOVNY Vnitřním připomínkovým řízením prochází novelizace vyhlášky č. 117/1997 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 12. května 1997, kterou se stanovují emisní limity a další připomínky provozování stacio nárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. Novela má...

Kategorie: Téma měsíce

KLESAJÍCÍ NÁKLADY

V roce 1998 bylo v SRN opětně využito 634 000 tun plastových obalů. Současně se podařilo snížit náklady na recyklaci plastů v duálním systému. Náklady na recyklaci tuny odpadů byly v minulém roce asi o 5 % nižší než v roce 1997, což znamená od roku 1996 pokles o dobrých...

Kategorie: Téma měsíce

CENA ZA SVOZ A SBĚR

ANALÝZA EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ Produkce tuhého komunálního odpadu evidovaná v roce 1998 podle zákona o odpadech představuje 3,8 mil. tun (po odpočtu kalů ze septiků a žump). Ekonomická analýza ukazuje finanční náročnost třídicích systémů a kalkulaci nákladů jednotlivých fází nakládání s komunálním...

Kategorie: Téma měsíce

PŘEVZETÍ SPALOVNY

V prosinci 1999 převzala společnost Termizo od konsorcia Von Roll a Škoda Plzeň libereckou spalovnu komunálních odpadů. Jde o provizorní přejímku, neboť na zařízení bylo zjištěno patnáct závad, které však podle ředitele spalovny nejsou závažné. Definitivní převzetí zařízení za 1,5 miliardy korun se...

Kategorie: Téma měsíce

POVINNOST OBCE I OBČANŮ

KAPITAČNÍ PLATBA PODCHYTÍ NEPLATIČE Před více než dvěma roky nabyl účinnosti zákon o odpadech č.125/1997 Sb. Praxe ukázala, že zákon obsahuje nejasnosti, které umožňují dvojaký výklad některých ustanovení. Čeho se "dvojaká" ustanovení týkají? Především plateb, neboť o peníze jde až (už) v první...

Kategorie: Téma měsíce