Archiv pro rubriku: Předcházení vzniku odpadů

Filtr

Nejpalčivější globální problém je podle Čechů hromadění odpadu

Za nejzávažnější globální problémy považuje česká veřejnost hromadění odpadu a nedostatek a znečišťování zdrojů pitné vody. Jako palčivé lidé označili i znečišťování oceánů či úbytek deštných pralesů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle CVVM se názor na závažnost globálních ekologických problémů u Čechů už...

Kategorie: Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Praxe, Předcházení vzniku odpadů, Věda a výzkum

Social Watch: Česko se neblíží k udržitelnému rozvoji

Česká republika se neblíží k udržitelnému rozvoji, pokroky jsou viditelné pouze v dílčích oblastech. Ve zprávě Social Watch 2020, jež hodnotí dodržování Cílů udržitelného rozvoje OSN, to uvedl za Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Na tiskové konferenci Michaela Pixová z Klimatické koalice, která analýzu představila, uvedla, že dotační programy Ministerstva...

Kategorie: Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Osvěta, Praxe, Předcházení vzniku odpadů

Časopis Odpady: O udržitelném rozvoji se v Česku zatím spíš jen mluví, upozorňuje zpráva ministerstva

I přesto, že kvalita životního prostředí se řadí mezi ty oblasti, kterými se může Česká republika v mezinárodním srovnání spíše chlubit, není udržitelný rozvoj zrovna naší doménou. Vyplývá to z pilotní zprávy o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí. Podle zprávy se v...

Kategorie: Legislativa, Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Osvěta, Praxe, Předcházení vzniku odpadů

Časopis Odpady: Dobrý firemní ekolog by měl jít dál, než kam mu nařizuje legislativa

Jak těžké je prosadit ve firmách šetrné a trvale udržitelné výrobní postupy? A jak se lobbuje, když za vámi nestojí žádná velká firma nebo finanční skupina? Na tyto a další otázky jsme se ptali bývalého vrchního ministerského rady Vojtěcha Pilnáčka, který předchozích šest let působil na Ministerstvu životního prostředí a...

Kategorie: Legislativa, Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Osvěta, Praxe, Předcházení vzniku odpadů, Rozhovor

Časopis Odpady: Jak firmy šetří náklady u odpadů a čím mohou inspirovat obce?

Před námi je podle Mezinárodního měnového fondu největší hospodářská krize od 30. let 20. století. Česká republika, jako tradičně proexportní ekonomika silně závislá na automotive sektoru, bude pravděpodobně kopírovat letošní výrazný propad 7 % hrubého domácího produktu, který se očekává u našich západních sousedů.

Kategorie: Ekonomika, Legislativa, Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Osvěta, Praxe, Předcházení vzniku odpadů

Chrudim chce příští rok spustit pilotní projekt svozu bioodpadu

Chrudim chce příští rok spustit pilotní projekt svozu bioodpadu od rodinných domů. S pomocí dotace plánuje koupit 1500 biopopelnic a zbytky zeleně ze zahrádek a další organické zbytky vozit do kompostárny. Radnice se tak připravuje na očekávanou změnu zákonů, které znevýhodní ukládání komunálních odpadů na skládky, řekl novinářům místostarosta Aleš...

Kategorie: Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Předcházení vzniku odpadů, Regiony

Časopis Odpady: Nový Akční plán EU pro oběhové hospodářství

Když byly v unii v roce 2018 schváleny směrnice pro oběhové hospodářství, hovořilo se hlavně o tom, o kolik budeme muset navýšit sběr komunálních odpadů a jejich recyklaci. Nyní přichází Evropská komise s akčním plánem dalších opatření, která zahrnují mnohem širší oblast, než jen odpadové hospodářství. Plán je součástí Zelené...

Kategorie: Ekonomika, Legislativa, Nakládání s odpady, Ochrana životního prostředí, Praxe, Předcházení vzniku odpadů, Zahraniční

Síť bezobalových obchodů vytvořila bezplatný kalkulátor pro sledování množství obalů z nákupů

Takzvaná obalová kalkulačka spočítá, kolik odpadů může zákazník ušetřit při nákupu jednotlivých položek. Nástroj umožňuje sledovat čísla dlouhodobě, a nabízí také tipy, jak se vyhnout zbytečným obalům. Aplikace vyhodnocuje průměr ušetřených obalů a srovnává je s průměrnou spotřebou, která činí podle Ministerstva životního prostředí 544 kg komunálního odpadu na osobu...

Kategorie: Ekonomika, Ochrana životního prostředí, Praxe, Předcházení vzniku odpadů, Věda a výzkum

Do konce července mohou obce čerpat podporu na re-use centra

Založení středisek pro opětovné využití výrobků financuje Operační program Životní prostředí (OPŽP) v rámci své 122. výzvy. Kromě předcházení vzniku odpadů mohou re-use centra pomoci i ekonomice obcí nebo motivovat občany k lepšímu znovuvyužívání a opravám starých věcí. Pro radnici to znamená i další zdroj příjmů.

Kategorie: Ekonomika, Ochrana životního prostředí, Praxe, Předcházení vzniku odpadů