Archiv pro rubriku: Praxe

Filtr

Zkušenosti z vyplňování formulářů pro IPPC

Koncem roku 2000 vypsalo Ministerstvo životního prostředí vzorový projekt pro období 2001 až 2002 vztahující se k formulářům IPPC. Práce byly zaměřeny na praktické ověření požadavků uvedených ve formuláři, který se měl stát součástí zákona později schváleného jako zákon č. 76/2002 Sb., o...

Kategorie: Praxe

Hospodářská komora s novou sekcí

Představenstvo Hospodářské komory České republiky ustavilo na svém řádném zasedání dne 22. 1. 2003 sekci životního prostředí a ekologie jako svůj poradní orgán. Předsedou sekce byl stanoven Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva HK ČR, a byl pověřen, aby do jednoho měsíce sestavil skupinu odborníků...

Kategorie: Praxe

Publikace o ekonomice přírodních zdrojů

Cílem nové publikace je přispět k hlubšímu poznání tendencí, které se prosazují při výměně látek mezi společností a přírodou, a to jak v důsledku permanentního rozvoje výrobních faktorů, tak sociálně ekonomických podmínek. Publikace pojednává o ekonomických aspektech přírodních zdrojů a...

Kategorie: Praxe

Odpadové dny v novém uspořádání

V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník cyklu Odpadové dny, úspěšného seriálu akcí, zabývajících se odpady ze všech stran. V dosavadních třech letech sestával cyklus vždy s několika akcí, uvozených stejnou formou názvu. Setkávali jsem se na konferenci Odpady a obce a diskutovali na setkání...

Kategorie: Praxe

Nové knihy. Co zákon nezakazuje či umožňuje

Autorka nabízí podrobný výklad pojmů a základních principů fungování DPH. Rozbor paragrafů je doplněn velkým množstvím příkladů z praxe, zaměřených na zdaňování v tuzemsku, popsána je dále problematika zdaňovacího období a správy, řešeny jsou i otázky spojené s uplatněním daně při vývozu a dovozu....

Kategorie: Praxe

Nové knihy. Úplná znění

Publikace nabízí úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2003. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, zákon o dani silniční,...

Kategorie: Praxe

Nové knihy

Prevence a řešení Čtenář najde spory týkající se zastupování daňových subjektů před správci daně, spory ohledně neposkytování součinnosti v průběhu daňové kontroly, spory spojené s prokazováním zdaněného původu majetku nebo kvůli neplatnosti rozhodnutí vydaného správci daně. Častým ohniskem pří je...

Kategorie: Praxe

Nové knihy

Možnosti optimalizace První část knihy nabízí praktické řešení vybraných otázek spojených se správou daní, jako je například daňová kontrola či daňová optimalizace. Ve druhé části autor přináší daňové řešení dvaceti pěti okruhů uplatnění daně z příjmů, jde například o leasing, cestovní náhrady,...

Kategorie: Praxe

Integrovaná prevence a účast veřejnosti

Konference o integrované prevenci, zejména o účasti veřejnosti v povolovacím procesu podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci se koná 21.2.2003 v hotelu Pyramida, Praha 6. Konferenci pořádá České centrum čistší produkce společně s Lotyšským centrem prevence znečištění. Účastníci obdrží...

Kategorie: Praxe