Archiv pro rubriku: Praxe

Filtr

Oprava

V čísle časopisu 9/2005 vyšel na straně 17 článek "Stanovení množství složek komunálního odpadu ve vybrané lokalitě" autorů Ing. Vlastimila Altmanna a Ing. Miroslava Mimry, MBA, PhD. Na konci textu nedopatřením chyběla věta: Poznatky uvedené v tomto článku byly získány při řešení projektu QF 3148...

Kategorie: Praxe

Do diáře

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o., připravuje do konce roku 2005 semináře: Lesní zákon 15. září 2005hotel York, Plzeň - Křimicepřednáší: Mgr. Petr Dvořák - Ministerstvo zemědělství ČR, úsek lesního hospodářstvíSprávní...

Kategorie: Praxe

Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 122 ze dne 13. září 2005 345 - Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Částka 123 ze dne 15. září 2005 352 - Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a...

Kategorie: Praxe

Nové cíle pro obalové odpady

Členské státy EU měly do poloviny srpna (konkrétně 18. 8.) převést směrnici 2004/12 o obalech a odpadech z obalů do národních právních řádů a stanovit nové, vyšší cíle pro recyklaci a využití těchto odpadů. Zatím však tento úkol splnilo pouze Rakousko, Česká republika, Německo, Lucembursko a Velká Británie.

Kategorie: Praxe

Servis

Oprava V časopise Odpady č. 5 /2005 v článku "Inspekce zjistila v některých případech porušení předpisů ve třetině případů" byl v části Kontrola s nakládaní s obaly uveden chybný údaj o počtu kontrol provedených v roce 2004. V tomto odstavci je uvedeno "Některé ze zkontrolovaných 24 společností,...

Kategorie: Praxe

Do diáře

19. - 24. 9.Praha - stará kanalizační čistírna Praha - Bubeneč3. Mezinárod. bienále Industriální stopy Konference - využití industriálních staveb, udržitelný rozvoj, ekologie, legislativaKontakt: http://vcpd.cvut.cz19. - 22. 9.České Budějovice, Jihočeská...

Kategorie: Praxe

Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 94 ze dne 29. června 2005251 - Zákon o inspekci práceČástka 105 ze dne 21. července 2005294 - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech...

Kategorie: Praxe