Archiv pro rubriku: Praxe

Filtr

Envibrno 2004 s novou koncepcí

Ve dnech 20. až 24. dubna se v brněnském veletržním areálu uskuteční již 11. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO 2004. Do druhé desítky ročníků vstoupí nejvýznamnější environmentální veletrh v zemích střední a východní Evropy s novou koncepcí....

Kategorie: Praxe

Kyselina ze spaloven odpadu

Vznik chlorovodíku při spalování odpadu, jehož zdrojem jsou nejčastěji chlorované plasty, PVC s jeho kopolymery a halogeny požárně retardované plasty, přináší dva z velkých problémů spaloven komunálního odpadu. Jedním jsou emise ve spalinách, v SRN...

Kategorie: Praxe

Chyba znemožňuje kolaudace

Zákon č. 185/01 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí vyhláška č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, obsahují chybu, která prakticky znemožňuje zkolaudovat jakékoliv nové zařízení na využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů....

Kategorie: Praxe