Archiv pro rubriku: Praxe

Filtr

Projekty v latinské Americe

Masivní odlesňování patří společně se skládkami pevného městského odpadu o rozlohách i více než tisíc hektarů k největším ekologickým katastrofám Latinské Ameriky. Zhruba 70 procent půdy Amazonie je využíváno jako pastviny a velkou část zbylé plochy pokrývají krmné plodiny. Jak uvádí zpráva...

Kategorie: Praxe

Graf měsíce

Příspěvky ke snížení nebo zvýšení produkce skleníkových plynů V letech 2005-2006 přispělo ke snížení i zvýšení produkce skleníkových plynů mnoho odvětví. Jejich příspěvek se lišil také v zemích "starých" a "nových" zemích EU, proto se liší i hodnoty za EU-15 a EU-27. Ke změnám často přispívá díky...

Kategorie: Praxe

I zápach z odpadních vod podléhá kontrole

Všem provozovatelům čistíren odpadních vod s kapacitou 2000 a více připojených obyvatel vzniká nově povinnost měření ovzduší. Požadují to novelizované právní předpisy navazujících na zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb. Měření se provádí tzv. olfaktometrickou metodou, kterou provádějí pouze autorizované firmy na zakázku provozovatelů.

Kategorie: Praxe

Oprava: Čísla o SAKO Brno jsou jiná

Vážení čtenáři, v čísle 6/2008 jsme na straně 10 otiskli článek "SAKO Brno v číslech za rok 2007". Do textu se chybou redakce dostaly zcela nepravdivé a zavádějící údaje, které bychom touto opravou chtěli uvést na pravou míru. V průběhu roku 2007 bylo do brněnské spalovny směsných komunálních...

Kategorie: Praxe

Nová kniha: Úsporné energetické projekty

Zájem o úspory energie a obnovitelné zdroje energie roste s každým ohlášeným zvýšením cen energie. Technologický rozvoj však také klade rostoucí nároky na sledování správné spotřeby energie nebo její náhrady z obnovitelných zdrojů. SEVEn ve spolupráci s Českou spořitelnou, a. s., proto pro klienty...

Kategorie: Praxe

Do diáře

27. 8. EkoCentrum Brno Dílna umělecké recyklace Náměty na výtvarné proměny odpadů a přírodnin na celý rok, 119 originálních výtvarných postupů a netradičních výtvarných technik Dílna je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (číslo akreditace 19 035/2005-25-155). Kontakt:...

Kategorie: Praxe

Edice ÚZ – Úplná znění předpisů

Úplná znění novelizovaných právních předpisů vychází v edici Ú, která obsahuje 38 tematických okruhů. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Každé číslo ÚZ obsahuje všechny předpisy k danému tématu. Publikace Životní prostředí, Z č. 667, obsahuje...

Kategorie: Praxe

Do diáře

18. - 19. 6. Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis ODPADOVÉ DNY 2008 Devátý ročník konference o aktuálních tématech z oblasti odpadového hospodářství. Určeno pro zástupce obcí, měst, podniků a organizací. Kontakt: www.ekokom.cz 18. - 20. 6 Strakonice Celostátní seminář k MA21 - cesta ke kvalitní...

Kategorie: Praxe