Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

Databáze projektů

Databáze projektů Ukázky z on-line databáze zahraničních veřejných zakázek agentury CzechTrade. l 009146-CI-OP Azerbajdžán: TACIS -Exceptional Assistance Programme -avízo tendru. Kompletní systém pro sběr, identifikaci, bezpečné skladování a nakládání s radioaktivním odpadem vč. radiologického...

Kategorie: Nakládání s odpady

Lépe recyklovatelné obaly

Lépe recyklovatelné obaly PODTITULEK: Nové nápojové plechovky Nové celoocelové nápojové plechovky s nižší hmotností jsou pevnější a mají lepší recyklační potenciál. Nižší spotřeba oceli znamená nejen úsporu primárních zdrojů a energie, ale i snížení produkce emisí spojených s její výrobou. Nejedná...

Kategorie: Nakládání s odpady

Hospodárenie s odpadom z obalov

Hospodárenie s odpadom z obalov PODTITULEK: Skúsenosti zo zavádzania systému I keď balenie výrobkov je neocenite3/4né pre ich životnosť, ochranu a transport, časom sa dostalo do popredia záujmu odbornej i laickej verejnosti svojím obsahom a množstvom. Balenie predovšetkým prichádza vo forme...

Kategorie: Nakládání s odpady

Inteligentní řešení pro odpady

Inteligentní řešení pro odpady PODTITULEK: Moderní materiály i postupy Ve světové literatuře i na odborných setkání nacházíme stále nová řešení pro hospodaření s odpady, jejich recyklaci nebo využití. Německá společnost Krupp VDM dodala 85 tun speciální oceli Nicrofer 3220 H-slitina BOOH pro...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovenský zákon o odpadoch

Slovenský zákon o odpadoch PODTITULEK: Environmentálne povedomie Problematika likvidácie odpadov je stará ako 3/4udstvo bez rozdielu či sa likvidáciou znečisťovania zaoberalo cie3/4avedome - organizovane, alebo náhodne - živelne. Rozvoj spoločnosti, ktorý bol podmienený zvyšovaním kapacity výroby,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Požadavky norem na recykláty

Požadavky norem na recykláty PODTITULEK: Podmínky jejich používání Uplatnění různých druhů recyklátů ve stavebnictví je podmíněno dodržením technických norem, které zajišťují standardní kvalitu i použití těchto materiálů. Od června 1998 platí ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

Nové knihy DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Systém, komentář, srovnání, judikáty Jiří Škampa, Jan Bárta a kolektiv Zákon o DPH je uveden ve dvojím znění - ve znění platném do konce roku i ve znění platném od 1. 1. 2001, spolu s řadou praktických příkladů. Komentář nabízí shrnutí problematiky systému této...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Představujeme VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) byl založen v roce 1951. Je nástupcem a pokračovatelem dvou významných výzkumných institucí: Státních výzkumných ústavů zemědělských v Praze (založených v roce 1919) a Moravského zemského zemědělského výzkumného ústavu v Brně (založeného v...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovníček termínů

Slovníček termínů sanitary hygienický, sanitární - landfill, syn. controlled tipping skládka odpadů (zabezpečená, s povrchovým zakrytím), (částečně) zabezpečená skládka, řízená skládka scrap 1. šrot; 2. zbytek (potravy) - recycling recyklace šrotu seepage průsak - tank nádrž na průsaky, nádrž na...

Kategorie: Nakládání s odpady

Elektronického šrotu přibývá

Elektronického šrotu přibývá PODTITULEK: Dodržujme zákony Jak prokázala studie německého ústavu Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) v Berlíně, roste množství odpadu elektronických přístrojů "elektronického šrotu" v Evropské unii v posledních letech třikrát rychleji...

Kategorie: Nakládání s odpady