Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

Představujeme

Představujeme FŽP UJEP Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovníček termínů

Slovníček termínů ultimate biodegradability úplná biologická odbouratelnost ultrafiltration ultrafiltrace ultrasonic ultrazvukový -flow meter ultrazvukový průtokoměr UN Environment Program (=UNEP) program OSN pro životní prostředí unavoidable wastes nevyhnutelně vznikající odpady uncleaned exhaust...

Kategorie: Nakládání s odpady

Odpady Luhačovice 2001

Diskuze o výhodách a nevýhodách jednotlivých systémů recyklace obalů, prezentace Itálie v oblasti nakládání s odpady (průmyslová oblast Lombardini), expozice vozů a přesný návod na stanovení místních poplatků za svoz odpadů a jejich vymáhání -to jsou hlavní hity devátého ročníků kongresu, který se koná ve dnech 2. -4. října v...

Kategorie: Nakládání s odpady

Zákon o vodách dbá na kvalitu

Zákon o vodách dbá na kvalitu PODTITULEK: Kompetence byly rozděleny Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o vodách. Po projednání Senátem nabude účinnosti 1. ledna 2002. O tom, co přinese nová právní úprava, jsme hovořili s předsedou Výboru pro zemědělství Poslanecké sněmovny Jaroslavem...

Kategorie: Nakládání s odpady

Cesta ku kvalitnej legislatíve

Cesta ku kvalitnej legislatíve PODTITULEK: Príprava vstupu do Európskej únie Vzh3/4adom na určitú previazanosť ekonomík obidvoch republík, vzájomné kontakty subjektov činných v oblasti odpadového hospodárstva v rámci dovozu, vývozu a tranzitu odpadov je žiadúce aj v Českej republike oboznámiť sa s...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

Nové knihy ČESKO - NĚMECKÝ SLOVNÍK PRO MOTORISTY Karl Möller, Věra Šedá Příručka nabízí 15 tisíc výrazů, které se týkají německo-české komunikace v oblasti osobní i nákladní dopravy, spediční činnosti, běžné praxe v autoservisech, způsobů jízdy, důležitých dopravních značek, pojmenování částí a...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

Nové knihy DAŇOVÝ PORADCE PRO PODNIKATELE Jiří Gebarowský, Jana Skálová Práce zachycuje především daňové zákony, které byly novelizovány k 1. 1. 2001. Dále obsahuje zákon o účetnictví, postupy účtování v jednoduchém i podvojném účetnictví a vzájemné převody mezi nimi. Nabízí také, oproti minulým...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Představujeme VÚV TGM Posláním Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM je zajistit na základě cíleného výzkumu v oblasti vodního hospodářství poradní, metodickou, konzultační a koordinační odbornou podporu veřejné správy při ochraně vody a při hospodaření s ní. Ústav má pobočky v Brně a Ostravě,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovníček termínů

Slovníček termínů tail gas(es), syn. nitrous gas(es), nitric acid plant tail gas(es) odpadní nitrózní plyny (směs oxidu dusíku /NOx/ tailings 1. hlušina; 2. odpad z úpravy rudy nebo uhlí -pond odkalovací rybník, odkalovací nádrž, odkaliště (dolu, elektrárny) tank nádrž, zásobník, cisterna -pit...

Kategorie: Nakládání s odpady

Volba správných materiálů

Snaha materiály recyklovat, a ne je vozit na skládku, je bezesporu chvályhodná. Přesto však někteří odborníci zapomínají na fakt, že snížit množství odpadů a zvýšit podíl recyklace je možno také volbou vhodných materiálů.

Kategorie: Nakládání s odpady