Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

Nové knihy

Nové knihy FINANČNÍ MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO Petr Dvořák, Jarmila Radová Již ve třetím vydání oblíbené publikace autoři vysvětlují základní matematické postupy v bankovní a finanční praxi. První část výkladu objasňuje matematické metody a postupy užívané v oblasti financí. Druhá část je zaměřena na...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Představujeme Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě vychovává v magisterském inženýrském studiu odborníky v oblasti environmentálního inženýrství, úpravnictví a ekotechnologie, technologie a hospodaření s vodou, zpracování a zneškodňování...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovníček termínů

Slovníček termínů radioactive radioaktivní - waste conditioning úprava radioaktivního odpadu - waste dump úložiště jaderného odpadu, úložiště radioaktivního odpadu RDF (= refuse derived fuel, syn. waste derived fuel) palivo z komunálního odpadu reclamation rekultivace - of a landfill rekultivace...

Kategorie: Nakládání s odpady

Může být trus drůbeže nebezpečný?

Může být trus drůbeže nebezpečný? PODTITULEK: Dodržujme zákony Podobně jako každý trus, tak i drůbeží je za určitých podmínek velmi nebezpečný. Proto je třeba důsledně dodržovat nejen hygienu, ale také zákony, které nakládání s výkaly zvířat upravují. S drůbežím trusem se tedy rozhodně musí...

Kategorie: Nakládání s odpady

Databáze projektů

Databáze projektů Ukázky z on-line databáze zahraničních veřejných zakázek agentury Czech-Trade. [*] T-20008444-JB-VT Jugoslávie: Towns and Schools for Democracy - vypsaný tendr. V rámci projektu jsou požadována vozidla pro sběr a odvoz odpadků se zdvihacím zařízením na kontejnery (lot 3) a...

Kategorie: Nakládání s odpady

Otázky vývozu ledniček

Otázky vývozu ledniček PODTITULEK: Sdělení rozkladové komise Výklad právních předpisů, přijatých komisí ministra životního prostředí, přináší informace důležité pro pochopení smyslu a podstaty platné legislativy. Litera zákona je sice směrodatná, ale teprve praxe, a zejména její výklad zajišťuje...

Kategorie: Nakládání s odpady

Německý projekt

Německý projekt Rozsáhlý program se zabývá dalším využitím betonové a cihelné suti z demolic. Výzkumu se zúčastnila řada výzkumných institucí i průmyslových podniků z celého Německa. V souvislosti s ním bylo postaveno několik experimentálních staveb s použitím betonu z recyklovaného kameniva, které...

Kategorie: Nakládání s odpady

Memorandum

Memorandum Na 6. mezinárodní konference RECYCLING 2001, která se konala ve dnech 22.-23. března v Brně pod názvem "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin", vyhlásili účastníci společné memorandum: Stavebních odpadů je v podmínkách ČR vykazováno kolem...

Kategorie: Nakládání s odpady

Co trápí obce

Co trápí obce PODTITULEK: Otázky a odpovědi Výklad zákona přináší v praxi někdy těžkosti. V článku přinášíme odpovědi na několik nejasností, s nimiž se obce a města při hospodaření s odpady často setkávají. Mohou být nádoby na odpad umísťovány na komunikacích, parkovištích a chodnících dle zákona o...

Kategorie: Nakládání s odpady