Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

Nové knihy

INTEGROVANÉ NÁZVOSLOVÍ V CONTROLLINGU Výkladový slovník názvosloví a metod používaných v controllingu Jiří Vysušil Práce je součástí výukového projektu - akreditovaného rekvalifikačního kurzu - Poradce controllingu a je čtenáři k dispozici zároveň v elektronické a tištěné podobě. Autor v abecedním...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) je výběrovým sdružením předních odborníků z oblasti odvádění a čištění odpadních vod z České republiky, Slovenska i ze zahraničí. Asociace vznikla v roce 1993. Spolupracuje s Českým komitétem IAWQ (International Association on Water Quality),...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

can, syn. tin plechovka, konzerva - bank kontejner na plechovky capital 1. hlavní město, 2. kapitál - costs, syn. investment costs investiční náklady, kapitálové náklady - expenditures investiční výdaje - goods základní prostředky, investiční statky capture 1. zachycení fyz.; 2. úlomek, kořist; 3....

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http: //www.cizp.cz

Podobně jako v minulých čísel zůstaneme prozatím u orgánů státní správy a představíme vám server České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Na hlavní stránce naleznete kromě počítadla návštěv a data poslední aktualizace tyto hlavní odkazy: [*] Informace: pod tímto odkazem se skrývají následující...

Kategorie: Nakládání s odpady

Co se děje na skládce

Informace z internetu V tomto čísle vám přiblížíme další důležitou část Národního projektu využívání odpadů - interaktivní katalog firem poskytujících služby v oboru odpadového hospodářství. Najdete jej pod odkazem Služby na hlavní stránce našeho serveru a dále kliknutím na on-line katalog...

Kategorie: Nakládání s odpady

BEREME TO VÁŽNĚ?

Evropská komise (EU) je podle týdeníku European Voice znepokojena tím, že kandidátské země "neberou dostatečně vážně" nutnost slaďování ekologické legislativy s normami Evropské unie a považují tento problém "za něco, s čím je Západ, který už neví, co by si vymyslel, obtěžuje". Evropská komisařka...

Kategorie: Nakládání s odpady

PODPORA Z EVROPY

Celkem 138 žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů programu (FMP) se sešlo na Okresní hospodářské komoře (OHK) v Brně. K rozdělení na dotace je připraveno 218 000 euro, tedy více než sedm miliónů korun. Program CBC Phare se týká projektů neinvestičního charakteru s přeshraničním...

Kategorie: Nakládání s odpady

Několik otazníků

Zemědělské odpady na Kladensku Zemědělství patří mezi základní pilíře ochrany životního prostředí. Kde pro něj u hospodáře chybí cit, tam se jen obtížně daří prosazovat zákon o odpadech a příslušná nařízení vlády. Mnohé odpady pocházejí ze živočišné výroby a při správně zvolené technologii je lze...

Kategorie: Nakládání s odpady

BIOLOGICKÉ METODY

Podstatou všech biologických technologií dekontaminace je využití schopnosti organismů spotřebovávat organické škodliviny jako zdroje uhlíku pro získání energie. Mezi nejrozšířenější a také nejdéle používané biologické metody patří např. kompostování nebo i čištění splaškových vod. Biodegradace...

Kategorie: Nakládání s odpady

Bezplatná služba

Ekologická likvidace autovraků Nová legislativa doslova vymazala z provozu desítky tisíc vozů. Odliv z evidence dopravních inspektorátů se však neprojevuje na nárůstu autovraků u zpracovatelů kovového odpadu. Náznaky zvýšeného zájmu o předání automobilových stařečků - autovraků k likvidaci nejsou...

Kategorie: Nakládání s odpady