Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

Představujeme

Informační a poradenské centrum Ústavu pro ekopolitiku (IC ÚEP) vzniklo koncem roku 1997. Jeho smyslem je přispět k vytvoření kvalitní veřejně dostupné informační základny v oblasti životního prostředí v České republice. V posledních letech nastal v ČR významný posun v poskytování informací o...

Kategorie: Nakládání s odpady

POLLUTEC 2000

Šestnáctý ročník veletrhu Pollutec se bude konat 17.-20. října 2000 v Lyonu ve Francii. Veletrh je zaměřen na vybavení, technologii a služby pro ochranu životního prostředí a je určen zástupcům průmyslu a místní samosprávy. Pořadatelé očekávají přes 2000 vystavovatelů z celého světa a kolem 60...

Kategorie: Nakládání s odpady

ENVITEC

Své inovace představí vystavovatelé z celého světa na desátém ročníku veletrhu ENVITEC, který se bude konat 15.-18. května 2001 v Düsseldorfu. ENVITEC 2001 přitom startuje do nového tisíciletí se změnou koncepce. Našel si novou pozici jako "veletrh pro zásobování a likvidaci". Podobně jako na...

Kategorie: Nakládání s odpady

ZKUŠENOSTI Z BERLÍNA A HAMBURKU

Separace sběru Nakládání s odpadem je průvodním rysem civilizovaného světa. Dvojnásobnou měrou však rostou nároky na odpovědné zacházení s nimi ve velkoměstech. Tady bývá "produkce odpadů" enormní, což platí jak kvantitativně, tak i sortimentně. Pár postřehů ukazuje, jak související problematiku...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

INTEGROVANÉ NÁZVOSLOVÍ V CONTROLLINGU Výkladový slovník názvosloví a metod používaných v controllingu Jiří Vysušil Práce je součástí výukového projektu - akreditovaného rekvalifikačního kurzu - Poradce controllingu a je čtenáři k dispozici zároveň v elektronické a tištěné podobě. Autor v abecedním...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) je výběrovým sdružením předních odborníků z oblasti odvádění a čištění odpadních vod z České republiky, Slovenska i ze zahraničí. Asociace vznikla v roce 1993. Spolupracuje s Českým komitétem IAWQ (International Association on Water Quality),...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

can, syn. tin plechovka, konzerva - bank kontejner na plechovky capital 1. hlavní město, 2. kapitál - costs, syn. investment costs investiční náklady, kapitálové náklady - expenditures investiční výdaje - goods základní prostředky, investiční statky capture 1. zachycení fyz.; 2. úlomek, kořist; 3....

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http: //www.cizp.cz

Podobně jako v minulých čísel zůstaneme prozatím u orgánů státní správy a představíme vám server České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Na hlavní stránce naleznete kromě počítadla návštěv a data poslední aktualizace tyto hlavní odkazy: [*] Informace: pod tímto odkazem se skrývají následující...

Kategorie: Nakládání s odpady

Co se děje na skládce

Informace z internetu V tomto čísle vám přiblížíme další důležitou část Národního projektu využívání odpadů - interaktivní katalog firem poskytujících služby v oboru odpadového hospodářství. Najdete jej pod odkazem Služby na hlavní stránce našeho serveru a dále kliknutím na on-line katalog...

Kategorie: Nakládání s odpady

BEREME TO VÁŽNĚ?

Evropská komise (EU) je podle týdeníku European Voice znepokojena tím, že kandidátské země "neberou dostatečně vážně" nutnost slaďování ekologické legislativy s normami Evropské unie a považují tento problém "za něco, s čím je Západ, který už neví, co by si vymyslel, obtěžuje". Evropská komisařka...

Kategorie: Nakládání s odpady