Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

Co se děje na skládce

server: http://ceu.cz Při zkoumání internetových informačních zdrojů se tentokrát podrobněji podíváme na část serveru Českého ekologického ústavu (ČEÚ) v Praze http://www.ceu.cz, kterou je Informační centrum o odpadech. Odkaz na něj se skrývá pod odrážkou Odborné činnosti na hlavní stránce ČEÚ....

Kategorie: Nakládání s odpady

SVAZ ODPADOVÉHO PRŮMYSLU

Zájmové sdružení Svaz odpadového průmyslu bylo založeno v roce 1996 jako společenství výrobců zařízení pro nakládání s odpady a využívání odpadů, firem zabývajících se nakládáním s odpady, organizací poskytujících služby v odpadovém hospodářství a původců průmyslových a komunálních odpadů. Cílem...

Kategorie: Nakládání s odpady

JAKO V OKRESNÍM MĚSTĚ

ODPADY V NEMOCNICI MOTOL Po dostavbě nového areálu a přestěhování několika klinik z jiných míst v Praze je Fakultní nemocnice v Motole svojí kapacitou největší nemocnicí v České republice a třetí v Evropě. Má přibližně 4500 zaměstnanců a asi 2500 lůžek. Na zajištění provozu se kromě vlastních...

Kategorie: Nakládání s odpady

CO DÁLE S PLASTY

V lednovém čísle časopisu Odpady hovořil ministr Miloš Kužvart o spojení ekologie s efektivností, především však o podpoře odumírajícího průmyslu druhotných surovin a průmyslu recyklace. Naše firma vznikla v roce 1999. Záměrem bylo vybudování linky pro recyklaci plastového odpadu, který je v našem...

Kategorie: Nakládání s odpady

NOVÉ KNIHY

HOSPODÁŘSKÝ ALMANACH ČESKÁ REPUBLIKA 2000 Katalog nabízí aktualizované údaje přibližně o 15 tisících významných právnických osob, to znamená údaje o současných středně silných a větších podnicích zejména z oblasti výroby, velkoobchodu a některých nevýrobních činností. Kromě názvu firmy je uvedena...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Sdružení veřejně prospěšných služeb pro Moravu a Slezsko dovršilo v letošním roce již 9 let trvání. Šestého května 1991 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR jako nezávislá odborná organizace se sídlem v Ivančicích u Brna. Od roku 1998 sídlí v Prostějově. Sdružení je organizací odborníků z...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

easy degradable materials snadno odbouratelné materiály EC directive (=the European Community directive) směrnice Evropského společenství ECE (=Economic Commission for Europe, syn. UN ECE) Evropská hospodářská komise OSN, Hospodářská komise OSN pro Evropu (= EHK OSN) eco-audit, syn. environmental...

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http://www.ceu.cz

Po zevrubném představení serveru Českého ekologického ústavu (ČEÚ) v minulém čísle se budeme v následujících dílech zabývat podrobněji jeho nejvýznamnějšími částmi, tentokrát Informačním systémem EIA. INFORMAČNÍ SYSTÉM EIA (Environmental Impact Assessment) představuje aktivity dle zákona č....

Kategorie: Nakládání s odpady

Co se děje na skládce

Informace z internetu Podívejme se tentokrát na další z hlavních odkazů serveru www.skladka.cz - do sekce Užitečnosti, která obsahuje šest pododkazů: [*] Profesní sdružení v odpadovém hospodářství - je představeno 20 organizací. U většiny jsou více či méně obsáhle zveřejněny rok založení, právní...

Kategorie: Nakládání s odpady

ŘÍJEN V BRNĚ

Tradičně v říjnu - letos ve dnech 24. až 27. 10. - se na brněnském výstavišti uskuteční 9. Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a 10. Mezinárodní veletrh pro řemesla New SIMET. Veletržní dění doplní po dvouleté resp. Čtyřleté přestávce akce WELDING a...

Kategorie: Nakládání s odpady