Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

Mám právo rozhodovat

Je mnoho činností, investičních akcí, které se z řady zcela objektivních důvodů setkávají s nepochopením ze strany obyvatel. Často se tyto akce stávají předmětem odporu i ze vzdálenějších lokalit, dokonce zahraničních. Nemusíme chodit daleko. Stačí, aby se ve vašem okolí rozkřiklo, že za humny...

Kategorie: Nakládání s odpady

Tři sta tisíc tun odpadu v Antarktidě

Antarktida je světadílem dosud nejméně dotčeným znečištěním životního prostředí. Dopad civilizačních aktivit se však začíná stále více projektovat i zde. Za posledních 50 let se v Antarktidě podle odborníků zvýšilo množství odpadu až na 300 000 tun. Australská antarktická společnost, v jejíž správě...

Kategorie: Nakládání s odpady

Rejstřík 2001

AKTUÁLNĚ č./str Budoucnost je v recyklaci (Šťastná Jarmila) 3/4-5 Certifikáty ISO 5/5 Čištění vod 5/5 Databáze projektů 6/6 Diskuze o potřebách změn (Kábová Monika) 2/6 Ekologické dluhy je třeba platit (Žítek Karel) 5/6 Financování sanace 11/5 Hledali jsme prostor pro jednání - Jan Bláha (Šťastná...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

Nové knihy DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO V PRAXI Jan Novák Kromě základních principů digitální fotografie, videa, DVD a dalších počítačových obrazových médií zachycuje příručka nové trendy v oblasti i vývoj, kterým digitální obrazová technika prošla v posledních dvou letech. Popisuje novinky v...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Představujeme SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je státní organizace zřízená na základě § 26 zákona č. 18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Posláním SÚRAO je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovníček termínů

Slovníček termínů waste, syn. refuse, garbage (AM.), trash, rubbish, litter, rubble odpad -management facility zařízení na zneškodňování odpadu -management plan plán odpadového hospodářství -management program program odpadového hospodářství -oil disposal zneškodňování použitého oleje -processing,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové akční plány

Nové akční plány PODTITULEK: Obnovitelné energetické zdroje Národní program nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, který je naplněním zákona č. 406 z 25. října 2000 vyjadřuje cíle ve snižování spotřeby energie a uplatňování obnovitelných a druhotných...

Kategorie: Nakládání s odpady

Databáze projektů

Databáze projektů Ukázky z on-line databáze zahraničních veřejných zakázek agentury CzechTrade: l 01140797-EB-OP Chorvatsko: Zagreb Solid Waste Management Programme -avízo tendru na nakládání s pevnými odpady v Záhřebu: související infrastruktura a předzpracování odpadů. Kontakt: Žarko Maričič, B....

Kategorie: Nakládání s odpady

Odpady – Luhačovice 2001

Devátý ročník Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY -LUHAČOVICE 2001 se vyznačoval zvýšeným počtem účastníků kongresu i větším počtem vystavovatelů. Zájem odborné veřejnosti vychází nejen z velmi dobrého hodnocení této největší odpadářské akce v ČR, ale i tradičně kvalitního programu kongresu.

Kategorie: Nakládání s odpady

Stolní porcelán z odpadu

Stolní porcelán z odpadu S podporou Bavorské nadace pro výzkum vyvinulo bavorské sdružení FORKERAM technologii zpracování odpadového skla na stolní a užitkovou keramiku s nízkými provozními náklady. Cílem vývoje v letech 1998-2001 bylo zpracování odpadového skla jako alternativní suroviny za písky...

Kategorie: Nakládání s odpady